הטמעה

תבנית המאפשרת הטמעה של כל תוכן ברשת המספק קוד הטמעה. יש להעתיק את הקוד מן האתר ולהדביק אותו בתוך התיבה בעורך החזותי.

לחץ פעמים להכנסת קוד ההטמעה

לחץ פעמיים להכנסת קוד ההטמעה

{{{קוד}}}

תבנית להטמעת תוכן חיצוני. כדי להשתמש בתבנית זו יש להעתיק את קוד ההטמעה שניתן על ידי האתר ולהדביק אותו בתוך השדה שנפתח.

פרמטרים של תבניות

לתבנית הזאת יש עיצוב מיוחד.

פרמטרתיאורסוגמצב
קוד הטמעהקודקוד הטמעה

קוד ההטמעה הניתן על ידי האתר החיצוני

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
<iframe src="https:..."></iframe>
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתמוצע
קובץקובץקובץ פנימי

בחירת קובץ פנימי להצגה

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
קובץ:דוגמא.pfg
ערך אוטומטי
דףמוצע