הכללת גוף


תבנית להכללת פרטים מדף ארגון

פרמטרים של תבניות

לתבנית הזאת יש עיצוב מיוחד.

פרמטרתיאורסוגמצב
שם הגוף1גוףארגון

שם הגוף המדוייק כפי שמופיע במאגר

ערך התחלתי
שיתופים
דוגמה
שיתופים
ערך אוטומטי
ריק
בלתי־ידועלא דרוש