מסמך גוגל

לחץ פעמיים להכנסת כתובת התיקיה

לחץ פעמים להכנסת כתובת המסמך המבוקש

תבנית להטמעת מסמך גוגל במצב עריכה

פרמטרים של תבניות

פרמטרתיאורסוגמצב
כתובת1כתובת

כתובת מלאה של מסמך גוגל

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
https://docs.google.com/document/d/1JnrCXgOMWODsjBbqM3Fx7NL6OAq6IGjHG5_DqHfn3vc/edit
ערך אוטומטי
ריק
URLדרוש