תיקיות גוגל

לחץ פעמיים להכנסת כתובת התיקיה

לחץ פעמים להכנסת כתובת התיקייה המבוקשת

<googledrive>0B76ZgjeOIDfYfkFyMGdKWW85STA4SkxLaEJ1aUFKeUNTZVlkaUlsdVBjVTMzWGYtWWFfZW8#

</googledrive>

תבנית להטמעת תיקיות גוגל. לטובת השימוש יש להעתיק את המזהה של התיקיה (נמצא בסוף שורת הכתובת כאשר נמצאים בתיקיה) לתוך התבנית.

פרמטרים של תבניות

לתבנית הזאת יש עיצוב מיוחד.

פרמטרתיאורסוגמצב
קוד הטמעהקודקוד הטמעה

המזהה הייחודי של התקייה (אוסף של מספרים ואותיות שנמצא בסוף שורת הכתובת)

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
0B111hHJAxxmuSdfsaR1J3VkhpdDg
ערך אוטומטי
מחרוזתדרוש