תהליכי שיתוף במשרדי ממשלה

שיח בין מגזרי בשיתופים

תחום שיח בין מגזרי בשיתופים עוסק בהפעלה ופיתוח של שולחנות עגולים בינמגזריים ביוזמת הממשלה ובשיתוף נציגים מהמגזר העסקי-פילנתרופי והחברה האזרחית. העשייה של התחום מלווה בבניית תשתיות וכלים לניהול שיח מורכב בין מגזרי.

שולחנות עגולים - האסטרטגיה

בשבע השנים האחרונות, פועל ארגון שיתופים בפלטפורמות משמעותיות של שיח בין מגזרי מתוך האמונה ששיח בין הממשלה, המגזר העסקי והחברה האזרחית הינו גורם מכריע ביכולת להוביל לשינוי חברתי מערכתי. עצם קיומו של השיח וההבנה של חשיבותו מהווים שינוי תפיסתי בתרבות השיח המסורתית בישראל ומאפשרים קידום שותפויות מתוך יחסי אמון עם המגזרים השונים. זאת, תוך השפעה על המדיניות הממשלתית.
שולחן עגול.png
השולחנות העגולים לשיח בין מגזרי מאפשרים שיח מורכב בין גורמים מגוונים ממגזרים שונים. אלו מסייעים כבסיס לקידום סוגיות מנקודות מבט מגוונות, בגיבוש והטמעה של מדיניות וביצירת תרבות של פתיחות, תרומה ושיתוף. השולחנות העגולים הינם חלק ממגמה לשימוש הולך וגובר בתהליכי שיח בין מגזרי בתוך הממשלה, בין היתר, בעקבות החלטת הממשלה מס' 3190.

החל משנת 2008, ארגון שיתופים זכה להיות היה הגוף הראשון המפעיל שולחנות עגולים בין-מגזריים בממשלה. ארגון 'שיתופים' הפעיל בשנים האחרונות את השולחן העגול (הממשקי) במשרד ראש הממשלה, השולחן העגול במשרד החינוך, השולחן לפיתוח כלכלי-אזורי במשרד התמ"ת (כלכלה), השולחן העגול ברשות לזכויות ניצולי השואה והשולחנות העגולים לקידום הרפורמה בשירות המדינה (בנציבות שירות המדינה).

למידע נוסף על אסטרטגית שולחנות עגולים לחצו כאן

הגוף המסייע - facilitator

תפקיד הגוף המסייע הוא קידום, סיוע או הקלה על תהליך השיח. הגורם המסייע משמש בתחום השיח וההידברות כאמצעי משמעותי להצלחת תהליך ההידברות.

ניתן לסמן מספר מרכיבים המאפיינים ברוב המקרים את תפקיד הגורם המסייע:

  • המרכיב הטכני – כולל לרוב את קביעת מקום המפגש, ארגון המפגש ותיעודו
  • המרכיב התוכני – הבנה ברמה גבוהה של התכנים בהם עוסק השיח וניהול הידע – פיתוח, שימור והפצה של ידע מכין ומקדם דיון
  • המרכיב התהליכי – סיוע וקידום תהליך השיח בהתאם למטרות שהוגדרו, תוך הקשבה וקריאה של המשתתפים בשיח והדינמיקה ביניהם והתערבות תהליכית בהתאם לצורך.

תפקידו של הגורם המסייע בהידברות, בשיח מורכב וכן בתהליכי יישוב סכסוכים הוכר כתפקיד חשוב ביותר ואף הכרחי להצלחת התהליכים. מהרמה הבין-מדינתית ועד הרמה המקומית, נעשה שימוש ב-facilitators בתהליכי הידברות שמטרתם קיום שיח שיוביל להבנות ולבניית הסכמות.

Roundtable.jpg

שיח בין מגזרי בשיתופים - תחומי פעילות

שיתופים הינו הגורם המוביל בהפעלת שולחנות עגולים לשיח בין מגזרי ביוזמת הממשלה, מאז 2008:

השולחן העגול במשרד ראש הממשלה - סיכום 3 שנות פעילות ראשונות

כאשר הלך חוני המעגל בדרך ראה אדם מבוגר נוטע חרוב, שאל אותו מדוע הוא עושה כן, שכן החרוב יישא פרי רק בעוד שבעים שנה. ענה האדם - "לא עליך המלאכה לגמור ואין אתה בן חורין להיבטל ממנה". במידה רבה זהו תמציתו של תהליך השיח הבין מגזרי המוצג במסמך זה, המסכם את שלוש שנות פעילותו הראשונות של השולחן העגול במשרד ראש הממשלה (השולחן העגול הממשקי), 2009-2011. השולחן פועל מזה 7 שנים בליווי שיתופים, ובימים אלו נכתב מסמך לסיכום 7 שנות הפעילות.

החלטת הממשלה מס' 3190, היוותה צעד משמעותי בהתנעת תהליכים לגיבוש תפיסה בין מגזרית משותפת. החברה הישראלית מורכבת ממרקם מגזרים, גופים ופרטים, בעלי עניין ונכונות להשפיע. מתוך כך, בשנים האחרונות חוזרת ועולה שאלת תפקידיו של כל מגזר וגבולותיו. המגזר השלישי, החברה האזרחית והפילנתרופיה בישראל לוקחים חלק פעיל בקידום אתגרים חברתיים ומעוניינים להשפיע ולעצב את מציאות החיים המשותפת, מהלך אשר נתמך על ידי המדינה שמעוניינת לקדם שיתוף פעולה לשילוב הכוחות הפועלים בחברה הישראלית. מרכז שיתופים זכה במכרז מטעם משרד ראש הממשלה ומשמש כגורם המפעיל, המייעץ והמלווה של השולחן העגול במשרד ראש הממשלה מאז 2009.       

למסמך הסיכום המלא לחצו כאן

קריאה נוספת