תוצאות סקר מנכ''לים - ניתוח תפקיד המנכ''ל החברתי בישראל

מאמר

תוצאות סקר מנכ''לים - ניתוח תפקיד המנכ''ל החברתי בישראל

לוגו הארגון

התוכן בדף זה נכתב על ידי יעל מעוז-שי ומירי יעקובי-הורוביץ, מנהלת פיתוח ותוכן בשיתופים


מסמך זה מציג ניתוח תוצאות של שאלון שנשלח למנכ"לים של ארגונים חברתיים במטרה לראות כיצד הם תופסים את תפקידם. השאלון התבסס על ניתוח תפקיד שפותח בשיתופים.

מרכז שיתופים פועל לביסוס הניהול החברתי כמקצוע בישראל ולבניית זהותו המקצועית של המנהל החברתי. ניתוח התפקיד מהווה נדבך נוסף בתהליך אשר מבוסס על יצירת תשתית ידע כתובה הנשענת על תפיסות ותובנות של המנכ"לים הפועלים בשדה החברתי בישראל ועל ספרות מחקרית ויישומית מהארץ ומהעולם.

שאלון תפיסת תפקיד המנכ"ל החברתי

במסגרת השאלון התבקשו המנהלים להתייחס לחמישה אשכולות ניהוליים רלבנטיים לתפקידו של המנהל החברתי. המשיבים התבקשו להתייחס לכל אחד מהאשכולות ולמרכיבי התפקיד שלהם. הבחינה נעשתה ביחס לדרגת הנחיצות של כל מרכיב לביצוע התפקיד, אחריותו של המנכ"ל למרכיב זה והמידה בה המנכ"ל מבצע אותו. בנוסף, נבחנה מידת הקריטיות של האשכולות השונים להצלחת המנהלים בתפקידם. 

לצד מרכיבי ואשכולות התפקיד, התבקשו המנהלים להתייחס לרמת הידע הנדרשת מהמנהל החברתי ביחס לתחום הליבה של הארגון, ולציין את רמת ההזדהות שלהם עם ייעוד התפקיד של המנהל החברתי (פירוט בהמשך).

תפיסת תפקיד המנכ''ל החברתי.png

תוצאות הסקר:

מי הם המנכ"לים ושל איזה ארגונים?

השאלון נשלח לכ- 456 מנכ"לים, 244 הסתכלו במייל שנשלח. 68 מנכ"לים מתוכם מילאו את השאלון באופן מלא, מתוכם 51% גברים ו- 49% נשים. 

רוב הנשאלים (75%) פעילים בשדה החברתי 6 שנים ויותר ומרביתם (73%) עובדים כמנכ"לים חברתיים למעלה משנתיים. כמעט מחצית מהם ( 48%) הם בעלי ניסיון ניהולי נרחב משום שהם כיהנו בעבר בתפקיד ניהולי במגזר אחר. כשני שלישים מהמשיבים הם בעלי תואר שני או שלישי. לקריאה נוספת על המנכ"לים שמילאו את השאלון ועל הארגונים שהם מנהלים לחץ/י כאן


מה צריכים מנכ"לים חברתיים לעשות?

מה הכי חשוב כדי להצליח? המנכ"לים מדווחים על סתירה בין חשיבות מרכיבי התפקיד לבין הקריטיות שלהם להצלחת המנכ"ל בביצוע התפקיד

המנהלים החברתיים שהשתתפו בסקר סבורים כי האשכול המשמעותי ביותר לתפקיד המנכ"ל החברתי הוא "בעל חזון ומעורר השראה". אשכול זה מדורג גבוה ביותר גם בחשיבות המרכיבים שלו עבור המנהלים וגם בקריטיות שלו להצלחתם של המנהלים. תוצאה זו מעניינת במיוחד בגלל האופן הדומה בו דירגו המנהלים את האשכול ומרכיביו. באשכולות האחרים לא נמצאה אותה אחידות בדירוג מידת חשיבות מרכיבי האשכול לעומת הקריטיות שלו להצלחת תפקידו של המנהל. התוצאות מבהירות מעל לכל ספק, את חשיבותה ומרכזיותה של הפעילות הקשורה בחזון הארגוני ובקידומו להצלחת תפקידו של המנכ"ל החברתי. יחד עם זאת, מן התוצאות עולה סתירה באשר לתפיסות המנהלים את האשכולות האחרים:

ניתוח תפקיד המנכ''ל החברתי בישראל.png

ניתן לראות שבעוד שהאשכול "מפתח משאבים" קיבל את המקום השני במידת הקריטיות שלו להצלחת המנהל בתפקיד, מרכיבי האשכול דורגו אחרונים ברמת חשיבותם. בדומה, האשכול "בונה קשרים ויוצר קהילה" המדורג במקום הרביעי בהיבט הקריטיות להצלחה בתפקיד, דורג במקום השני מבחינת חשיבות מרכיביו. גם האשכול "סוכן שינוי" דורג ברמת חשיבות מרכיביו במקום השלישי, אך בקריטיות של המנהל בהצלחת תפקידו הוא ממוקם במקום האחרון. בחלק הבא יסוכמו דירוגיהם של אשכולות התפקיד ומרכיביהם. בהמשך המסמך נעסוק בתפיסות המנהלים ביחס לחשיבות הידע בתחום הליבה להצלחה בעבודתם ובתפיסתם את ייעוד התפקיד.

עוד בתוצאות:

  • אילו ארגונים מילאו את הסקר?
  • מה חושבים המנכ"לים על הידע שצריך המנכ"ל בתחום הליבה של הארגון?
  • איך מנכ"לים תופסים את ייעוד התפקיד שלהם?
  • מה מרכיבי התפקיד הכי חשובים למנכ"לים ומה קריטי להצלחה בתפקיד?

מהם תפקידיו של המנהל החברתי? לתוצאות הסקר המלאות לחץ/י כאן