תיעוד תהליכים - פעילות קבוצת הורים טירת כרמל לשדרוג החינוך (אוגוסט 2007 - אפריל 2009)

מאמר

תיעוד תהליכים - פעילות קבוצת הורים טירת כרמל לשדרוג החינוך (אוגוסט 2007 - אפריל 2009)

לוגו הארגון

התוכן בדף זה נכתב על ידי צאלי פרלשטיין


מסמך זה נכתב במסגרת תיעוד תהליכים חברתיים אשר מבצע מרכז שיתופים, על מנת לייצר מידע וידע זמין אודות החברה האזרחית בישראל.

המסמך הוכן על ידי יועץ ארגוני מטעם המרכז לצעירים והון אנושי בטירת כרמל ואנו מקווים שיוכל לשמש להקמת קבוצות הורים נוספות אשר מתעתדות להתארגן ולפעול בחברה.

לקריאת התיעוד  לחצו כאן


לקריאת נספח 2  -  נייר עמדה: הקמת מסלול עצמאי - חטיבה צעירה במסגרת בית ספר קיים בטירת כרמל לחצו כאן