תכנון התזרים בארגון

כלי

תכנון התזרים בארגון

לוגו הארגון

תקציר:

התזרים מציג את תנועות המזומנים הצפויות להתרחש לאורך השנה, כלומר את ההכנסות וההוצאות המתוכננות בפועל וכנגזר מכך - את יתרות המזומנים הצפויות של הארגון בשנה הקרובה. מבנה התזרים נובע ישירות ממבנה התקציב, והוא מורכב מאותם סעיפים ראשיים. ניבוי מדויק של התזרים מאפשר התראה מוקדמת על מחסור צפוי במזומנים ועל אפשרות שהארגון לא יוכל לפרוע התחייבות שוטפת, ולכן הוא חיוני לניהול הפיננסי השוטף ולתכנון עתידי.

הכלי הוא חלק מהמדריך לניהול פיננסי מיטבי למנכ"לי ארגונים חברתיים שנכתב על ידי צוות מיזם תבונה, ומופיע בפרק השני: הכלים הפיננסיים והניהוליים . בפרק זה מופיע גם הסבר על התקציב, שעליו מבוסס התזרים.

הגדרה

תזרים - צפי ההפרש בין ההכנסות (מקורות) לבין ההוצאות (פעילות) של הארגון בנקודת זמן מסוימת (בכל יום/שבוע/חודש).

גוף הכלי: 

מטרת התזרים היא להציג את ההפרש המתוכנן בין הוצאות הארגון לבין ההכנסות שמממנות אותן במרווחי זמן קבועים לאורך כל השנה. כלי תכנון התזרים מכיל הנחיות להכנת התזרים הארגוני, ועונה על שאלות אלה:

  • מה הקשר בין התזרים לתקציב ומה ההבדל ביניהם?
  • כיצד מכינים את התזרים ומתי יש לעדכן אותו?
  • מהי המשמעות של נתוני התזרים ואילו החלטות ניהוליות נגזרות מהם?

לסיום

התזרים הוא כלי עבודה חשוב ולכן עליו להיות מובנה וברור. עבודה נכונה עם כלי התזרים מייעלת את ביצועי הארגון, מאפשרת שליטה בהוצאות, מאפשרת מעקב ובקרה אפקטיביים ויוצרת שיח פנים ארגוני יעיל ונכון בארגון.

לכלי המלא: "תכנון התזרים בארגון" לחץ כאן


לכלי זה מצורף קובץ אקסל שניתן להשתמש בו כבסיס לתכנון התזרים להורדת הקובץ לחצו כאן.