תכנון תכנית הערכה

כלי

תכנון תכנית הערכה

לוגו הארגון

תקציר:

הערכה הנה תהליך הכרחי בניהולו השוטף של הארגון והיא חלק מתפיסת עולם של למידה ושאיפה מתמדת לשיפור והתקדמות הארגון. הערכה הינה אחד מארבעה שלבים במעגל הניהולי (להסבר על המעגל הניהולי לחץ כאן) ומרכיב מרכזי בתפקידו של המנהל- הן בעבודה היומיומית והן בתהליכי אבחון ותכנון מחזוריים.

גוף הכלי: 

תכנון תוכנית הערכה 

מטרת הכלי:

תכנון ראשוני של תוכנית הערכה. לשאול את השאלות המרכזיות המתוות תוכנית הערכה ולעזור במיקוד ודיוק בתהליכי ההערכה שיתבססו על התוכנית. 

כמה הגדרות לפני שמתחילים:

הערכה שיטתית: איסוף נתונים מובנה של מידע תיאורי שיפוטי, המאפשר מדידת אפקטיביות ויעילות של פעולות שונות המתבצעות בארגון. 

תפיסת הערכה: לפני שניגשים לבניית תוכנית הערכה בארגון יש לגבש את תפיסת ההערכה ארגונית. תפיסת ההערכה מורכבת מהעקרונות ומתפיסת העולם של הארגון כלפי נושא ההערכה. על הארגון לפתח תפיסת הערכה בהירה ומשותפת הרואה בהערכה תהליך הכרחי ובעל ערך בתהליכי למידה, יצירת ידע וניהול הארגון. 

תהליך הערכה: תהליך הערכה ארגוני הנו תהליך מובנה ומורכב. תהליך ההערכה מתחיל בגיבוש תפיסת הערכה, ממשיך בתכנון ובניית תוכנית הערכה על כליה השונים וממשיך באיסוף נתונים, ניתוחם והסקת מסקנות מתוכם. 

בכלי המוצג לפניך נגענו בשלב אחד מתוך התהליך כולו- תכנון תוכנית ההערכה. בהמשך יחשפו כלים ליישום השלבים הנוספים בתהליך. 

תוכנית הערכה: תוכנית הערכה היא מבנה סדור המתווה את תהליכי ההערכה בארגון. ניתן לבנות תוכנית הערכה לכלל הארגון ו/או לפרויקט/תוכנית מסוימים. תוכנית הערכה עוזרת לנו למקד את תהליך ההערכה ולקבוע אילו גורמים נעריך, מי יעריך אותם, מתי ואיך. 

כלי הערכה: כלי ההערכה הם הכלים בהם נשתמש לשם איסוף הנתונים. לדוגמה: שאלונים, ראיונות, תצפיות, קבוצות מיקוד ועוד. לאחר איסוף הנתונים בעזרת כלי ההערכה נעבד את הנתונים ונסיק מתוכם מסקנות.

לכלי המלא: "תכנון תוכנית הערכה" לחץ כאן


לתבנית לטבלה לבניית תכנית הערכה - לחץ כאן