תכנית המגרש - מובילים קולקטיב אימפקט

תוכן עניינים

תכנית המגרש - מובילים קולקטיב אימפקט

לוגו הארגון


פניהן של מגוון התארגנויות בעולם ובישראל מופנות כיום לקידום השפעה חברתית משותפת. המגרש הוא תכנית חדשנית המאפשרת קפיצת מדרגה אישית ומקצועית למובילי קולקטיב אימפקט ומרחבי השפעה.

שיתופים רואה בקולקטיב אימפקט ומרחבי השפעה שתי אסטרטגיות מרכזיות לקידום השפעה חברתית מערכתית. קולקטיב אימפקט כמודל המשלב פעולה ושותפות של שלושת המגזרים, ומרחב השפעה כמסגרת ייעודית של המגזר השלישי. שתי אסטרטגיות אלה, הנשענות על גישה תיאורטית ומתודולוגית משותפת, יכולות לפעול כל אחת בנפרד או במודל המשלב ביניהן. אנו מאמינים כי דיאלוג ולמידה משותפים בין מנהלי קולקטיב אימפקט ומנהלי מרחבי השפעה יחזקו את העשייה והחתירה המשותפת להשפעה חברתית מערכתית ולחיזוק החברה האזרחית.

מהלכים קולקטיביים מגוונים, הפועלים לפתרון סוגיות חברתיות מורכבות, נתפסים היום כדרך אפקטיבית ליצירת השפעה לטווח ארוך. אנו בשיתופים מאמצים את הגישה הרחבה, זו המקדמת את קולקטיב אימפקט כתפיסת עולם ורואה ערך רב במגוון של מודלים ומתודולוגיות המקדמים השפעה חברתית משותפת. אנו רואים חשיבות באימוץ מרכיבי מודל קולקטיב אימפקט שפותח ע"י FSG ליוזמות קיימות גם אם הן אינן פועלות על פיו באופן מלא.

לפרטים נוספים על תכנית המגרש לחצו כאן

לתוכניה המלאה של התכנית לחצו כאן

בי"ס לקולקטיב אימפקט" - תפיסות ומיומנויות למובילי קולקטיב אימפקט ומרחבי השפעה

ביה"ס הוא מרחב ללמידה סדנאית וחווייתית של מודלים, מחקרים ומתודולוגיות של גורמים מובילים בעולם ובישראל. ימי הלימוד כוללים הרצאות קצרות, דיונים פתוחים ותרגילים שבהם יילמד ניסיון מהשטח בשילוב עם החכמה שבחדר ליצירת ידע חדש וחווית למידה משמעותית.

יוצאים לדרך | מפגש ראשון ושני 31.5.16, 1.6.16

במהלך מפגש הפתיחה של המגרש הכירו הלומדים תכנים נבחרים מעולמות ההשפעה המשותפת- השפעה חברתית, קולקטיב אימפקט, מרחבי השפעה ועוד. הועברה סדנת מרכיבי תפקיד אשר עסקה במיקוד אישי של תפיסת התפקיד של הלומדים. בנוסף, נחשפו הלומדים למודל יישומי לאבחון המהלכים במטרה לקבוע יעדים אישיים ללמידה במגרש. בסיכום המפגש צויד כל לומד בידע על מהלכים לקידום השפעה חברתית מערכתית, תובנות מאבחון המהלך שבניהולו ויעדים אישיים ללמידה במגרש.

חומרי המפגשים:
מגמות המשפיעות על מהלכים קולקטיביים:

משילות משולבת | מפגש שלישי 20.7.16

מגוון מהלכי קולקטיב אימפקט ומרחבי השפעה מוצאים כי קידום מדיניות הוא ערוץ פעולה אפקטיבי ולעיתים אף הכרחי לקידום המטרות. ישנם מהלכים שזוהי תכליתם ואחרים רואים בכך פרקטיקה אחת מיני רבות. במקרים בהם מטרת המהלך המשותף היא לתת מענה לבעיה חברתית מורכבת ברמה הלאומית, שיח משותף עם הממשלה לשינוי מדיניות הינו מרכיב הכרחי. בעידן הנוכחי של משילות חדשה קיימים בפני מהלכי קולקטיב אימפקט ומרחבי השפעה ערוצים מגוונים לקידום מדיניות עם הממשלה.

המפגש מציג את תפיסת המשילות המשולבת, ובמהלכו נכיר את נקודת המבט והתרבות האירגונית של המגזר הציבורי במהלכים משותפים, נעמיק באתגרים המרכזיים של המגזר הציבורי ושל המובילים מהלכים משותפים ונבחן דרכי פעולה שמקדמות מהלכים הממנפים את שילוב הכוחות.

חומרי המפגש:

מצגת שיח בין מגזרי במערכת החינוך - מיכל עוז ארי, מנהלת היחידה לניהול תכניות ושותפויות בין מגזריות, משרד החינוך

מצגת משילות משולבת והחברה האזרחית - אבי אסבן, מנהל תחום שיח בין מגזרי, שיתופים

שינוי מערכתי (System Change) | מפגש רביעי 14.9.16

המגרש מפגש 5.jpg
ניהול מהלך קולקטיבי מערכתי דורש הבנה של משמעות המערכת והתמודדות עם בעיות מורכבות. במהלך המפגש נעסוק בשאלה - מה בין השפעה משותפת לשינוי מערכתי? יוצגו גישות ורעיונות המתחברים לגישת השינוי המערכתי, ביניהם: תורת המערכות הפתוחות, מעגל החיים של מערכות מורכבות, חשיבה מערכתית תתי-קבוצות כשיטה לארגון מחדש של המערכת ותפיסת המנהיגות המערכתית.

בנוסף, התנסינו בכלים פרקטיים המקדמים שינוי מערכתי - מיפוי שחקנים במהלך ופירוק רכיבי הבעיה והעלינו שאלות ותובנות להמשך פעולת כל לומד במהלך הקולקטיבי שבניהולו.

חומרי המפגש:

מצגת שינוי מערכתי

zoom בנעלי בית- חשיפה לכלים יישומיים מהמרחב הווירטואלי למרחב המעשי

ZOOM בנעלי בית הוא מרחב ללמידה מקוונת המתקיימת מחוץ למרחב הפיזי של הכיתה ולשעות הלמידה הסטנדרטיות. מדובר במפגשים קצרים, אינטרנטיים שמבוצעים דרך חיבור מרחוק של כל לומד מביתו. במפגשי הזום נחשפים עולמות תוכן אשר בכל אחד מהם מגוון כלים שבהם ניתן יהיה להשתמש במסגרת התפקיד הניהולי.

גיבוש הסכמות | הרצאת ZOOM של זהר פרופר | 15.6.16

אחת השאלות המרכזיות בהן מהלכים קולקטיביים עוסקים היא לשם מה התכנסנו? איזה עתיד אנו מעוניינים לייצר? מהם מדדי ההצלחה? זום זה יציע מתווה, כלים ועצות פרקטיות לבניית תהליך שיתופי שמטרתו להגיע לגיבוש הסכמות המהווה מצפן להמשך תהליך ההשפעה החברתית שמבקש המהלך להתוות. משמעות קיום הסכמה משותפת היא שכל השותפים בתהליך חולקים חזון משותף לשינוי החברתי, הכולל הבנה משותפת של הבעיה, הגדרת יעד מוסכם שחותרים להשגתו באמצעות פעולות מוסכמות.

לחץ פעמים להכנסת קוד ההטמעה של הסרטון

לחץ פעמיים להכנסת קוד ההטמעה של הסרטון


חומרי ההרצאה:

מיפוי רשתות (System Mapping) | הרצאת ZOOM של ד"ר תמי רובל | 13.6.16

בשלבי ההקמה של המהלך וגם במהלך הדרך יש חשיבות לבחון מי נמצא בסביבתו? מיהם כלל השחקנים הרלוונטיים? האם הם נמצאים במהלך? עד כמה לוקחים חלק פעיל? מהם הקשרים הקיימים ביניהם? כדי לענות על שאלות אלו ושאלות נוספות, יש צורך למפות את הרשת הרחבה ביותר בה המהלך נמצא. חשיפת הרשת, תאפשר לבחון את מידת הפתיחות- סגירות של המהלך ולתכנן את ממשקיו לאורך חייו.

לחץ פעמים להכנסת קוד ההטמעה של הסרטון

לחץ פעמיים להכנסת קוד ההטמעה של הסרטון


חומרי ההרצאה:

הערכת מוכנות ומעורבות קהילה ( Readiness Assessment &Community Engagement ) הרצאת זום של פיליפ סיאון | 21.9.2016

כיצד נדע שקולקטיב אימפקט היא הגישה הנכונה לפתרון בעיה חברתית? כיצד בודקים שהשטח מוכן לפתרון שיתופי של בעיה? מדוע חשוב לשתף נציגי קהילה בתהליכי החשיבה והיישום של קולקטיב אימפקט, וכיצד ניתן לעשות זאת? שאלות אלו הן שאלות קריטיות בהקמתם ובניהולם של מהלכי קולקטיבים. במפגש הציג פיליפ שיאון, מנהל בכיר בחברת הייעוץ האמריקאית FSG  את האתגרים וההזדמנויות הטמונים בהתנעת מיזם קולקטיב אימפקט ובשיתוף ציבור במהלך.

לחץ פעמים להכנסת קוד ההטמעה של הסרטון

לחץ פעמיים להכנסת קוד ההטמעה של הסרטון


חומרי ההרצאה:

מתודולוגיות לעבודה בקבוצות גדולות |  הרצאת ZOOM של יפית מולכו |  20.12.16

מפגש ZOOM זה איפשר הצצה לתוך סל כלים ומתודולוגיות לעבודה עם קבוצות גדולות, המביאים לידי ביטוי תפיסות של שיח משתף, של הבאת מגוון רחב של קולות ובעלי עניין לתוך החדר ומאפשרים רתימת שותפים. הכרות עם הכלים והתפיסה שמאחוריהם תוכל לסייע בעיצוב תהליכי עבודה משותפים במהלכים קולקטיביים.

לחץ פעמים להכנסת קוד ההטמעה של הסרטון

לחץ פעמיים להכנסת קוד ההטמעה של הסרטון


חומרי ההרצאה:

מדידה משותפת | הרצאה של ד"ר גילה מלך | 15.3.2017

מדידה משותפת אחד מחמשת מרכיבי הקולקטיב אימפקט הוא מדידה משותפת. כחלק מפעילות המהלך הקולקטיבי להשגת מטרה רחבה ומשותפת יש צורך בבניית מדדים משותפים ובחינתם לאורך זמן. בדרך זו ניתן לוודא את מימוש המטרות ולכוון את הצעדים הבאים תוך כדי פעולה. כיצד בונים את המדדים? מי בונה? איך מטמיעים אותם? ההרצאה עסקה בשאלות אלו תוך מתן דוגמאות.

השיתופיה - מתייעצים ומפתחים בשישה כובעים

המגרש01.jpg
מנהלי קולקטיב אימפקט ומרחבי השפעה הצביעו על הצורך בקבוצת עמיתים שבה ניתן יהיה לשתף וללמוד זה מזה לאור דילמות יומיומיות בשטח. השיתופיה היא מפגשי עמיתים המונחים באמצעות מתודולוגיית ששת כובעי החשיבה של ד"ר אדוארד דה בונו- Six Thinking Hats. המפגשים משלבים בין שיח עמיתים על דילמות אשר מובאות על ידי הלומדים ובין פיתוח משותף של חלקים מתורת ניהול קולקטיב אימפקט ומרחבי השפעה בישראל.
פרטים נוספים

למידע נוסף על המגרש ניתן לפנות במייל: info@sheatufim.org.il

תכניית המגרש מובילים קולקטיב אימפקט.pdf