תכנית עבודה

כלי

תכנית עבודה

לוגו הארגון

"תכנון הוא הגשר בין חלומות למציאות"

תכנית עבודה היא התרגום המעשי של החזון והמטרות של הארגון לפעילויות שמקדמות את השגת מטרותיו.

תכניות עבודה נכתבות ברמת הארגון כמכלול (מאקרו), וברמת הפרויקט, התחום או המשימה (מיקרו). 

מסגרת תכנית העבודה של הארגון נבנית על ידי המנכ"ל (בשיתוף גורמים פנים וחוץ ארגוניים שונים) ותכניות העבודה המפורטות של התחומים והפרויקטים מתוכננות ונבנות, בהתאם למסגרת, על ידי מנהל/רכז הפרויקט/תחום או צוות הפרויקט ובעלי עניין מרכזיים. 

יש להתחיל בתיאום ימי הערכות לחשיבה ולכתיבת תכנית העבודה לשנה הבאה כבר בחודש אוגוסט כאשר הארגון פועל על פי שנה קלנדרית (לועזית). כאשר ארגון עובד לפי שנת העבודה העברית, יש להתחיל בהכנות כבר בחודש יוני.

תוכניות עבודה של פרויקטים ניתן להציג בצורה מתומצתת בכרטיס פרויקט, לכלי לבניית כרטיס פרויקט המכיל גם דוגמא ותסדיר (פורמט) לכרטיס פרויקט לחץ כאן

לכלי המלא של תכנית עבודה לחץ כאן


לדוגמא לתכנית עבודה לחץ כאן


לפורמט (תסדיר) לטבלת תכנית עבודה לחץ כאן


בנית תכנית העבודה הנה פעולה מורכבת הדורשת זמן ומאמץ. עם זאת, חשוב לזכור כי ככל שנשקיע יותר זמן ומאמץ בתכנון מדויק של תכנית העבודה כך תקל תכנית העבודה את עבודתנו היומיומית לאורך השנה כולה.

"רב חובל שלא יודע לאן הוא רוצה להגיע שום רוח לא תיקח אותו לשם...." (עמי איילון)