תקציר הדו''ח השנתי בנושא פילנתרופיה לשנת 2009 בארה''ב

מאמר

תקציר הדו''ח השנתי בנושא פילנתרופיה לשנת 2009 בארה''ב

לוגו הארגון

התוכן בדף זה נכתב על ידי GIVING USA


דו"ח זה הינו הדו"ח השנתי של המרכז - GIVING USA, מרכז העוסק האיסוף נתונים על הנתינה בארה"ב במהלך 50 השנים האחרונות. איסוף מקצועי ועקבי זה מאפשר זיהוי מגמות ומשתנים שונים בעלי השפעה על מתן תרומה וביכולת לפתח אסטרטגיות העשויות לקדם תוצאות בתחום פיתוח המשאבים בקרב ארגונים שונים. דו"ח זה ממעט במתן הסברים על המגמות בתחום אך עם זאת, חשיבותו ניכרת בהצגתם על ידי הנתונים.

להלן התובנות והמגמות המרכזיות העולות מהדו"ח האחרון של המרכז:

  • סך כל מתן התרומות בארה"ב ירד ב-3.6% בשנת 2009. 303.75 ביליון דולר בשנת 2009 לעומת 315.08 ביליון דולר בשנת 2008. מגמה זו משקפת את המיתון המתמשך בארה"ב אשר השפיע באופן  ישיר על מקבלי התרומות. יחד עם זאת, זוהו גם ארגונים מקבלי תרומות שבהם ניכרה עלייה במתן התרומות בשנת 2009. ארגונים אלו היו ארגונים המספקים שירותים הומניטאריים, שירותי בריאות, עזרה בינלאומית ואף ארגוני סביבה. על אף הירידה הכללית בסך התרומות המועברות לארגונים השונים, הדירוג היחסי של סוגי מקבלי התרומות נותר באופן ניכר זהה לזה שהוצג בשנת 2008.
  • ירידה בהיקף שלושת סוגי התרומה המרכזיים - התרומות הפרטיות, עזבונות פרטיים וחלוקת מענקים על ידי קרנות פרטיות וקהילתיות (ראה תרשים בנספח 11) - שלושת סוגי התרומה הללו מהווים 88% (266.61 ביליון דולר) מסך כל התרומות בשנת 20099 בארה"ב.
  • מתן תרומות לארגונים על פי תחום פעילותם נותר כפי שהוא לאורך זמן על אף הירידה הניכרת בסך כל התרומות (ראה תרשים בנספח 22). כך לדוגמא, ארגונים העוסקים בנושאי דת מקבלים את הנתח הגבוה ביותר בעוגת התרומות הכוללת במשך 555 השנים האחרונות.
  • ההיסטוריה מלמדת כי ככל שהכלכלה תחלים, כך יעלה היקף הנתינה, על אף שהצמיחה בנתינה יכולה לפגר בשנה או יותר מהצמיחה הכלכלית הכוללת. לאחר תקופות מיתון קודמות נדרשו שלוש - חמש שנים להשגת רמת הנתינה טרום תקופת המיתון.

לקריאת תקציר המאמר: GIVING USA – תקציר הדוח השנתי בנושא פילנתרופיה לשנת 2009 לחץ/י כאן


לצפייה בדוח המלא: