תקציר מאמר - דרגות החופש הפילנתרופי

מאמר

תקציר מאמר - דרגות החופש הפילנתרופי

לוגו הארגון

התוכן בדף זה נכתב על ידי תקציר מאת פז רפפורט למאמר מאת Center for Global Prosperity שבארגון Hudson Institutee.


מאמר זה פורסם בשנת 2013 בידי Center for Global Prosperity שבארגון Hudson Institute. במאמר מוצגים ממצאים ממחקר שנערך במהלך שנתיים, שמטרתו היא למדוד את דרגת החופש הפילנתרופי, או את חופשיות הנתינה, במדינות שונות. המחקר משווה בין המדינות מבחינת התמריצים והחסמים שיש בכל מדינה הנוגעים לפעילות הפילנתרופית. המאמר מגדיר את המונח "דרגת חופש פילנתרופי" כיכולת של אדם פרטי או של ארגון (הפועל למען מטרות רווח או שלא למטרות רווח) לתרום זמן וכסף למען קידום מטרות חברתיות. נבחנת המדיניות הנהוגה במדינות השונות, מדיניות היוצרת אווירת נתינה או המקשה על יצירת אווירה כזו.

במחקר נבחנו דרגות החופש הפילנתרופי ב-13 מדינות שלהן רמות כלכליות שונות, מערכות פוליטיות שונות ותרבויות נבדלות. המדינות שנסקרו הן אוסטרליה, ברזיל, סין, מצרים, הודו, יפן, מקסיקו, הולנד, רוסיה, דרום אפריקה, שוודיה, טורקיה וארצות הברית. בכל מדינה נערך סקר בידי גוף מומחה מקומי, שאסף תשובות באמצעות שאלון אחיד. מטרתו הסופית של המחקר היא לזהות מדיניות שתעודד נתינה בידי אנשים או גופים פרטיים.

Center for Global Prosperity הוא מרכז המארגן כנסים ודיונים ומפרסם פרסומים כדי ליצור  מודעות בקרב מובילי הדעה והציבור בארצות הברית ומחוצה לה, לגבי תפקידו של המגזר הפרטי ביצירת צמיחה כלכלית ושגשוג ברחבי העולם. Hudson Institute הוא ארגון מחקר העוסק במחקר  וניתוח חדשניים ותומך ביצירת רעיונות המקדמים ביטחון, שגשוג וחופש.

הקדמה

כל מדינה ומדינה נבדלת מבחינה פילנתרופית לפי דרגת החופש הפילנתרופי שמייצרת המדיניות הקבועה בה - המידה שבה היא מאפשרת את פעילותם של ארגוני חברה אזרחית, והמידה שבה היא מעודדת או מגבילה את התורמים במדינה. לצורך מדידת דרגת החופש הפילנתרופי נקבעו שלושה מדדים אחידים.

לאחרונה נוצר עניין רב סביב נושא הפילנתרופיה הגלובלית - נתינה חוצת גבולות מדיניים, ומעבר של תרומות ממדינות מפותחות למדינות מתפתחות. זהו אחד משלושת המדדים החשובים ביותר לבחינת דרגת החופש הפילנתרופי. שני המדדים האחרים הם רגולציה של פעילויות החברה האזרחית ורגולציית מסים מקומיים. לכל מדינה ניתן ציון בהתאם למדדים הללו.

בכל אחד מהמדדים נבחנו תתי המדדים הבאים:

  • רגולציה של פעילויות החברה האזרחית: א) חסמים לרישום ארגון חברה אזרחית; ב) חסמים להפעלת ארגון חברה אזרחית; ג) תהליך סגירת ארגון חברה אזרחית.
  • רגולציית מסים מקומיים: א) תמריצי מס לתורמים; ב) תהליך קבלת הטבות המס; ג) הטבות מס לארגוני חברה אזרחית; ד) תהליך קבלת מעמד קבוע להטבות מס.
  • נתינה חוצת גבולות מדיניים: א) עלות שליחת או קבלת תרומות חוצות גבולות; ב) הקלות שבה ניתן לשלוח או לקבל תרומות חוצות גבולות.

לעיון בתקציר המאמר "דרגות החופש הפילנתרופי" לחץ/י כאן