תקציר מאמר - מהו מעגל ההשפעה ואיך יוצרים השפעה חברתית

מאמר

תקציר מאמר - מהו מעגל ההשפעה ואיך יוצרים השפעה חברתית

לוגו הארגון

מהי השפעה חברתית?

ארגוני מגזר שלישי נועדו ליצור שינוי, השינוי אותו הם עורכים הוא ההשפעה החברתית שלהם. תכנון, הערכה ושיפור מתמיד של ההשפעה החברתית, הוא חלק אינהרנטי מעיסוקו של כל מנכ"ל חברתי.

השפעה חברתית היא מושג שגור אך מבלבל, כל ארגון מתייחס אליו מזווית שונה - חלק מתייחסים לשינויים שהארגון עורך, חלק מתייחסים לחוזקות הארגון ולתועלת אותה הוא מביא, אחרים מתייחסים להשפעות המצטברות לאורך זמן, אחרים מתייחסים לקהל היעד וליכולת הארגון להרחיבו מאוכלוסייה ספציפית ועד לעולם כולו, יש הרואים בהשפעה חברתית מושג רחב, שמשמעותו שילוב בין כל ההשפעות שיש לארגון בעולם- המכוונות והלא- מכוונות, החיוביות והשליליות.

NCVO מעדיפים להתייחס להשפעה חברתית באופן רחב ובכדי לפשט את הבנת המושג, הם מתייחסים ל- Full value של הארגון, משמע: הערך השלם והרחב של עבודת הארגון.

מהו Full value ?

הדרך להעריך את ההשפעה החברתית של הארגון בעולם.

ה-Full value כולל ארבעה מרכיבים:

1. התועלת שהארגון מביא לאוכלוסיית היעד שלו- תוצאה ראשונית.

2. התועלת שהארגון מביא לאוכלוסיות שאינן אוכלוסיות היעד שלו- תוצאה שניונית.

3. שביעות הרצון שהארגון יוצר בקרב אוכלוסיית היעד- שביעות רצון ראשונית.

4. שביעות הרצון שהארגון יוצר בקרב בעלי העניין- שביעות רצון שניונית.

ה-Full Value כולל השפעה מכוונת ולא-מכוונת, שינויים חיוביים ושליליים, יצירת שביעות רצון ויצירת חוסר שביעות רצון, השגת תוצאות קצרות וארוכות- טווח.זיהוי ההשפעות של הארגון תוך בחינת ארבעת הסעיפים הנ"ל, עשוי לסייע לארגון ביצירת "השפעה אמיתית", מפה של ההשפעה שהוא יוצר. מפת "ההשפעה האמיתית" תוכל לעזור למנכ"ל הארגון לערוך מיפוי- היכן הארגון הצליח ליצור ערך חיובי והיכן עליו לשפר ביצועיו, איתור הצלחות וכישלונות לתקשור. לאחר המיפוי יוכל מנכ"ל הארגון לתכנן את עתיד הארגון, האם להמשיך באותה הדרך? האם להיצמד למטרות ולשנות את דרך השגתן? וכיו"ב.

לעיון בתקציר המאמר: "מהו מעגל השפעה ואיך יוצרים השפעה חברתית" לחץ/י כאן


לאתר NCVO לחץ/י כאן