תקשורת ככלי להשפעה חברתית

מצגת

תקשורת ככלי להשפעה חברתית

לוגו הארגון

התוכן בדף זה נכתב על ידי ד"ר מיכל רום עבור פורום מנכלים – שיתופים 2010


המנהל החברתי פועל בשדה התקשורת לקידום שינוי חברתי, לפיתוח משאבים ולמיצוב ארגוני. שימוש מושכל באמצעי התקשורת בא למקד את המנהל בפעולותיו עם ומול התקשורת. על המנהל להבין את המשמעויות של כל מטרה והפעלת התקשורת עבורה. הבנת התקשורת ככלי שיווקי עבור עמותות מצריך ממנהל חברתי התמודדות גם רעיונית ערכית וגם פרקטית ניהולית.


לחץ פעמים להכנסת קוד ההטמעה

לחץ פעמיים להכנסת קוד ההטמעה