Giving White Paper - נייר עמדה בנושא קידום תרבות הנתינה מאת ממשלת בריטניה

מאמר

Giving White Paper - נייר עמדה בנושא קידום תרבות הנתינה מאת ממשלת בריטניה

לוגו הארגון

נייר עמדה זה, שנכתב בידי משרד הקבינט הבריטי ופורסם במאי 2011, נועד למעשה להציג את כל פעילויותיה של ממשלת בריטניה המיועדות לקידום תחום הנתינה בשנים 2011-2012. תרבות הנתינה בבריטניה מפותחת למדי, אך הממשלה לא מסתפקת בכך, מתוך הבנה כי קידום פעילויות נתינה יוכל לקדם עוד יותר את החברה, ושמוטב לתמוך ביוזמות נתינה קיימות במקום להפריע להן.

לצורך כתיבת הדוח ערכה הממשלה התייעצות ארוכה עם יועצים ומומחים, ושיתפה את כל משרדיה כדי לקדם יוזמה זו. בדוח מושם דגש רב על הנושאים הבאים:

 • שיפור תשתיות נתינה
 • שימוש בטכנולוגיה כדי להפוך את הנתינה לנגישה יותר
 • שימוש במאגרי נתונים כדי להפוך את הנתינה לקלה יותר

הממשלה מזמינה את הציבור הבריטי להציע הצעות לשיפור עבור כל יוזמה ויוזמה המוצגת בנייר העמדה, מתוך מטרה לשמוע את האנשים עצמם העוסקים בנתינה ולהפוך את פעילותה למחוברת לשטח ככל הניתן. נייר עמדה זה מהווה דוגמה מצוינת ליכולתה של ממשלה לקדם את הפעילות הפילנתרופית שמושרשת בחברה, לעשות זאת בצורה כוללת ומתקדמת ותוך שיתוף לא עם גורמים בחברה האזרחית עצמה.

בנייר עמדה זה ממשלת בריטניה מתחייבת להשיג את כל המטרות המוצהרות להלן בתוך שנתיים, ומכריזה על ועידת פסגה שתתקיים בשנת 2012 ושבה ייבחנו הדרכים הטובות ביותר להוצאה לפועל של התמיכה ביוזמות המוצגות. בנוסף, ממשלת בריטניה מתחייבת להשקיע מעל ל-40 מיליון פאונד ביוזמות התנדבות ובפעילויות נתינה בשנתיים שלאחר פרסום נייר העמדה. היא מתחייבת לתמוך במודלים שיאפשרו נתינה נגישה יותר ומזמינה יותר, ולתמוך בצורה יעילה יותר בעמותות ובקבוצות מתנדבים ברמת הקהילה. חברי הממשלה בטוחים שהפעילויות הללו יעודדו פעילות חברתית בהיקף רחב יותר בשכונות שבהן אוכלוסיות נזקקות.

מטרות הנתינה העיקריות המוצגות בנייר העמדה הן:

מטרות הנתינה העיקריות המוצגות בנייר העמדה.png

הפיכת הנתינה לנגישה יותר:

 • הטמעת הנתינה כהרגל בחיי היומיום, למשל באמצעות תרומה הניתנת בעת משיכת מזומן במכונות כספומט.
 • שיתוף מידע בשיטות מתקדמות, למשל על ידי תמיכה באתרים מובילים בתחום הפילנתרופיה או קידום  טכנולוגיות נתינה באמצעות הטלפון הנייד.
 • הסרת מחסומי נתינה, כגון הפחתת הבירוקרטיה הכרוכה בנתינה והגדלת הסכום המוקדש בתקציב המדינה לתחום הפילנתרופיה. 

הפיכת הנתינה למחייבת יותר, ע"י:

 • תמריצי מס חדשים - הפחתת מסי ירושה, סיפוק ייעוץ לגבי הקלות מס נוספות.
 • מודלים חדשים של הדדיות - תמיכה במודלים שיעודדו אנשים לתת יותר, בכך שיגדילו את תחושת  ההדדיות בקהילות.
 • השוואת סכומי תרומות - במטרה לעודד את הגברת הפעילות החברתית בשכונות מצוקה.
 • שינוי הנורמות החברתיות - עידוד שרי ממשלה לתת דוגמה על ידי התנדבות, יצירת מחויבויות נתינה  חדשות במקומות עבודה ועוד.

תמיכה מוגברת בארגונים חברתיים:

 • השקעה בתשתית נתינה מקומית במטרה לתמוך בארגוני החברה האזרחית, חיפוש הזדמנויות לשיתוף הנתונים הממשלתיים בנוגע לנתינה וקידום הכשרת מנהלים מתנדבים בתחום.

לחץ/י כאן לסיכום המלא של הנייר עמדה בנושא קידום תרבות הנתינה,שפורסם בידי ממשלת בריטניה בשנת 2011


לחץ/י כאן לנייר העמדה המלא