Giving White Paper - סקירת הישגי ממשלת בריטניה בתחום הנתינה, שנה אחרי פרסום נייר העמדה

מאמר

Giving White Paper - סקירת הישגי ממשלת בריטניה בתחום הנתינה, שנה אחרי פרסום נייר העמדה

לוגו הארגון

בשנת 2011 פרסמה ממשלת בריטניה את נייר העמדה Giving White Paper ובו היא הציגה את היוזמות שבהן היא מתחייבת לתמוך לצורך קידום תחום הנתינה בבריטניה. הממשלה התחייבה להשקיע רבות בקידום יוזמות שונות בתחום הנתינה, ולתת חסות לועידת פסגה בשיתוף אנשי מפתח מהמגזר העסקי, מהחברה האזרחית ומתחום החינוך במטרה למציאת פתרונות נוספים לאתגרים חברתיים. שנה לאחר פרסום נייר העמדה פרסמה הממשלה עדכון זה, הסוקר את הפעילות שנעשתה במהלך שנה זו לשם השגת היעדים.

מדובר בדוח מפורט, המציג את התוכניות השונות שבהן תמכה הממשלה, את העמותות שהוקמו ואת יוזמות הנתינה השונות, כמו גם הצהרות נוספות של ממשלת בריטניה לגבי פעילות נתינה עתידית.

  דוח זה מציג את ההישגים של ממשלת בריטניה בתחום הנתינה מאז התחייבויותיה שהוצגו בנייר העמדה, ואת התחייבויותיה לשנה הקרובה. הדוח מדגים כיצד באמצעות הגישה הנכונה והאומץ לשאוף, ניתן להשיג הישגים אדירים בקידום תרבות הנתינה. 

שנה לאחר פרסום נייר העמדה Giving White Paper, ממשלת בריטניה הצליחה להשיג לא מעט ממטרותיה. מנתונים מחקריים עולה כי למרות שמיליוני בריטים תורמים מזמנם וממרצם, בסך הכול 8% מהבריטים תורמים 47% מסך כל התרומות. לצורך עירובם של אנשים נוספים בפעילויות התנדבות ותרומה, ממשלת בריטניה שואפת לנקוט בגישות שונות וחדשניות. הממשלה מכירה בכך כי היא לא  יכולה להשיג זאת לבדה, ולכן גישתה היא לשתף פעולה עם קואליציה של אנשים מהמגזר הפילנתרופי כמו גם מהמגזר העסקי, הרוצים להביא לשינוי משמעותי בתרבות הבריטית.

להלן היעדים שמימשה ממשלת בריטניה מאז פרסום נייר העמדה:

  • הנתינה הפכה לקלה יותר - לדוגמה, בזכות יוזמת נתינה באמצעות תשלום בעת משיכת כסף בכספומט וההשקעה בקרן Innovation in Giving המפעילה תוכניות נתינה חדשניות בקהילות.
  • נעשתה עבודה רבה כדי להפוך את הנתינה למחייבת יותר - הוחלו תמריצי מס חדשים והבירוקרטיה נהייתה פשוטה יותר, הוענקו תרומות כהשוואה לתרומות שנאספו במסגרת יוזמות שונות ויוסדו תוכניות לעידוד פעילות חברתית בקרב הגיל הצעיר.
  • הממשלה תמכה באלו שיוצרים הזדמנויות נתינה - באמצעות שיפור תשתיות פילנתרופיות ויצירת הזדמנויות נתינה חדשות.

בשנה הקרובה מתחייבת ממשלת בריטניה להתמקד בשלוש משימות חשובות שיאפשרו לה להרחיב את תרבות הנתינה -

  • הממשלה מתכוונת לעורר את הפעילים חברתית במטרה לפתור אתגרים חברתיים - הקצאת 40  מיליון פאונד לפעילות חברתית ולחדשנות חברתית כדי לממן קמפיינים לעידוד נתינה.
  • הממשלה תמשיך לבסס את הנתינה כנורמה חברתית - באמצעות יצירת קשרים נוספים בין עסקים  ועמותות, קידום נתינה דרך תלוש המשכורת, קידום נתינה דרך ירושות וגידול דור התורמים הבא, וקידום הערכתם של אלו העוסקים בנתינה.
  • הממשלה תמשיך לתמוך באלו המספקים הזדמנויות לנתינה - תסייע להם לאמץ פתרונות חדשניים  ולפרסם את השפעתם.

לחץ/י כאן לסיכום הסקירת הישגי ממשלת בריטניה בתחום הנתינה בשנה שלאחר פרסום נייר העמדה


לחץ/י כאן לסיכום נייר העמדה Giving White Paper