IVN

IVN- רשת הון סיכוי לישראל (ע"ר), מובילה את הצמיחה של המגזר העסקי חברתי בישראל, מייצרת השפעה חברתית על ידי מתן ידע, מימון וקשרים מהעולם העסקי למיזמים עסקיים חברתיים בישראל.

IVN, שהוקמה בשנת 2001, הנה רשת של חברים שבינהם ניתן למצוא יזמי הייטק, אנשי עסקים בכירים, מנהלי קרנות הון-סיכון, תאגידים ותורמים פילנתרופים מישראל ומארצות הברית. רשת החברים, יחד עם צוות הארגון המקצועי, מגייסים וממנפים את המשאבים, הקשרים והניסיון שלהם מהעולם העסקי אל העולם החברתי לצורך פיתוח המגזר הרביעי, מגזר העסקים החברתיים.