דו''ח - מדידה והערכה במגזר השלישי בישראל

מאמר

דו''ח - מדידה והערכה במגזר השלישי בישראל

לוגו הארגון

באביב 2010 כינסה יד הנדיב ועדה מייעצת בינלאומית בנושא מדידה והערכה בישראל במטרה לזהות נקודות עוצמה, אתגרים והזדמנויות לשיפור במגזר השלישי בישראל בכל הנוגע למדידה ולהערכה של תוצאות. זהו דוח הביקור. חלקו הראשון מזהה תובנות בסוגיות שונות וחלקו השני מציע רעיונות לשיפור. הדוח מיועד למגזר בכללותו, כיוון שהסוגיות שזיהינו והרעיונות שהצענו רלוונטיים למגוון שחקנים בזירה, ביניהם אלכ"רים, ארגונים פילנתרופיים וגופי הממשל.

הוועדה בילתה שבוע בישראל בפגישות עם עשרות דמויות מפתח במגזר, ובהם פקידי ממשל, בכירים בארגונים פילנתרופיים ובאלכ"רים ומומחי הערכה. ביקשנו מכל מי שפגשנו לשתף אותנו בחוויות שעבר אגב מדידה של תוצאות - טובות כרעות. ביקשנו מהם לחלוק עמנו גם את שאיפותיהם וציפיותיהם ממדידה ומהערכה של עבודתם. הנושאים אותם רצינו להבין וללמוד:

  • האופן בו אלכ"רים וגורמי מימון מגבשים אסטרטגיות לשינוי, וכיצד הם מתארים את הצורך שלהם בנתונים הדרושים להם, ואת אופן השימוש שלהם בנתונים הללו לשם קבלת החלטות אסטרטגיות וניהוליות, לפיתוח הארגון, ל"שיווקו" ומימונו.
  • האתגרים והמכשולים העומדים בפני השחקנים השונים בניסיונם למדוד בצורה הטובה ביותר, ולהשתמש בנתונים לטובת פעילותם והחלטותיהם.
  • מקרים בהם נשזרות המדידה וההערכה במרקם החיים הארגוניים - והגורמים המרכזיים להצלחתן היחסית.
  • המציאות היומיומית הקשורה ביכולת המדידה וההערכה - ובכללה המימון הזמין לתמיכה במאמצי המדידה, המומחים המספקים תמיכה והדרכה טכנית, והכלים המשמשים לאיסוף של מידע, לניתוח ולדיווח.
  • בקרב ספקני מדידה, ביקשנו להבין מהם שורשי ספקנותם ואילו התנסויות ונקודות מבט תרמו לגיבוש עמדתם.

להורדת הדוח המלא לחצו כאן