השלם או חלקיו? תפישת התפקיד של מנהלי קרנות בהשוואה למעגל הניהולי השלם ולמול ציפיותיהן של עמותות

מאמר

השלם או חלקיו? תפישת התפקיד של מנהלי קרנות בהשוואה למעגל הניהולי השלם ולמול ציפיותיהן של עמותות

לוגו הארגון

המאמר נכתב בדצמבר 2009    

בישראל, כמו בשאר מדינות העולם, תחום ניהול הקרנות הולך ומתפתח בשנים האחרונות.  המונח ניהול קרן (foundation management) מתייחס לשלל רכיבים, כמו מעמדו ותפקידו של התורם, מבנה הועד המנהל ומשימותיו, וכמובן הגדרת תפקידו של מנהל הקרן ותחומי האחריות שלו.    

הצורך להגדיר את תפקידו של מנהל הקרן כפרופסיה ייחודית נובע ממספר גורמים:

א. דרישתם של פילנתרופים לוודא כי הכסף שתרמו מנוהל בצורה מושכלת ואפקטיבית.

מגמה זו גדלה ככל שגדל מספרם של הפילנתרופים מן המגזר העסקי. אלה מבקשים להתייחס לתרומתם כאל השקעה לכל דבר, ובוחנים את הטיפול בה על פי הקריטריונים הנהוגים בעולם העסקי (Frumkin, 2002).

ב. השפעתם של הארגונים החברתיים, המצפים שהקרנות יתנהלו על פי סטנדרטים הדומים לאלו שנדרשים מהם כמקבלי מענקים (גידרון ואחרים, 2006), ובעיקר דורשים להציג רמה גבוהה של שקיפות ואחריותיות.

אחת התוצאות המבורכות של תהליך זה הוא כניסתם של מנהלים לתחום. אנשי מקצוע אלה מביאים אל עולם התוכן שבמסגרתו פועלת הקרן גם ניסיון וידע מקצועי בתחום הניהול.

להורדת המאמר לחצו כאן