יישום של שיווק חברתי בעבודה סוציאלית

מאמר

יישום של שיווק חברתי בעבודה סוציאלית

לוגו הארגון

בתחילה יידונו העקרונות המנחים והכלים האופייניים של שיווק חברתי, ולאחר מכן יידונו ההיבטים הקשורים ביישום השיווק החברתי בעבודה סוציאלית, תרומותיו ומגבלותיו.

להורדת קובץ "יישום של שיווק חברתי בעבודה סוציאלית" המלא

היישום לקוח מכתב העת "חברה ורווחה" של משרד הרווחה והשירותים החברתיים.