שולחן העבודה למנכ"ל החברתי: ניהול פיננסי

כלי

שולחן העבודה למנכ"ל החברתי: ניהול פיננסי

לוגו הארגון

בארגונים חברתיים פעמים רבות פיתוח משאבים מקבל את מירב תשומת הלב ואילו הניהול הפיננסי נתפס כפעילות טכנית של הנהלת חשבונות. ניהול פיננסי של ארגון חברתי הוא גם בסיס ניהולי בעל ערך רב וגם כלי ליצירת תהליכי חסכון והתייעלות. ניהול פיננסי כולל ניתוח של מבנה הוצאות והכנסות, בניית דוחות אפקטיביים לניהול שוטף של תזרים המזומנים, פיתוח אסטרטגיה כלכלית ועוד.

מצגות

כלים מומלצים

מדריכים ומאמרים