כסף לטוב: השוק האמריקאי להשקעות בעלות השפעה ותרומות של תורמים פרטיים ומשקיעים

מצגת

כסף לטוב: השוק האמריקאי להשקעות בעלות השפעה ותרומות של תורמים פרטיים ומשקיעים

לוגו הארגון

התוכן בדף זה נכתב על ידי Hope Consulting


מחקר זה פורסם במאי 2010 ע"י Hope Consulting, גוף ייעוצי בתחום העשייה החברתית. המחקר בוצע מתוך מטרה לשפוך אור על אופן התנהלותם של תורמים: המניעים שלהם, הצרכים שלהם, והקריטריונים אשר משרתים אותם בתהליכי קבלת החלטות. ייחודו של המחקר טמון גם בדגש ההתנהגותי בו בחרו החוקרים - שאלותיהם התמקדו במעשים של הנשאלים ולא בהעדפותיהם באופן תיאורטי. המחקר ייחודי גם בזכות היקפו - 4,000 תורמים פרטיים השתתפו בו . קבוצת המחקר כללה בעלי הכנסה שנתית של 80,000$ למשק בית ומעלה. בעלי הכנסה זו מייצגים בארה"ב את שלושת העשירונים העליונים. בנוסף, ניתן דגש מיוחד לבעלי הכנסות גבוהות - חצי מהנשאלים היו בעלי הכנסה שנתית של למעלה מ-300,000$ למשק בית.

כמה מהממצאים העיקריים והתובנות המרכזיות העולות מן המחקר, שגם משקפים את חשיבותו כפורץ דרך בתחום: 

- תרומות פרטיות מהוות 75% מכלל התרומות בארה"ב. מתוך התרומות הללו, 75% נתרמות ע"י שלושת העשירונים העליונים (אנשים פרטיים בעלי הכנסה של 80,000$ ומעלה למשק בית).

- שליש מהתורמים מוכנים להגדיל את סך תרומותיהם בעתיד.

- תורמים נוטים להיות מאוד נאמנים - רק 14% מכלל התרומות הן בעלות יעדים מתחלפים.

- חוסר שביעות רצונם העיקרי של תורמים מתמקד בתכיפות גבוהה מדי של פניות לקבלת תרומות ע"י ארגונים חברתיים.

- תורמים מאמינים שהביצועים של הארגונים החברתיים להם הם תורמים טובים. בהתייחס לפרמטרים אשר תורמים מעריכים כחשובים, הן במהלך תהליך קבלת ההחלטות שלהם והן בביצועים בפועל של הארגון החברתי, הם חשים שהארגונים הנתרמים מפגינים ביצועים טובים.

- רק 35% מכלל התורמים הפרטיים מבצעים איזשהו מחקר מקדים לפני תרומת כספם. מתוך אלו שכן, 75% חוקרים את הנושא במשך פחות משעתיים. מרביתם מחפשים מידע פשוט ונתונים שקל להבינם.

להורדת המאמר המלא: "כסף לטוב: השוק האמריקאי להשקעות בעלות השפעה ותרומות של תורמים פרטיים ומשקיעים" לחץ/י כאן