מחקר - שרידות של יוזמות חברתיות

מאמר

מחקר - שרידות של יוזמות חברתיות

לוגו הארגון

מחקר יחודי זה בחן מאות תוכניות שפועלות בישראל ותחם את המשתנים המרכזים שהשפיעו על השרידות שלהן:.

  • מימון וגיוס משאבים
  • מנהיגות וכוח אדם
  • אפיוני התוכנית ותוצאותיה
  • יחסו של הארגון המפעיל לתוכנית
  • השפעת הסביבה
  • התנהלות הקרן המממנת

המסקנות שהוא מציג רלבנטיות לפעולה,  למדיניות ולמחקר.

הוא אבן דרך חשובה לכל משקיע חברתי כמו מנהל חברתי, שעומד לפני פיתוח תוכנית חשובה, כמו גם ההערכה של תוכנית קיימת כבסיס להמשכיות.

ישום ההמלצות שלו בתכנון תוכניות חדשות, כמו גם במעקב ודיווח על תוכניות קיימות, יכולות להשפיע לחיוב על השרידות שלהן כמו גם האפקטיביות והשינוי החברתי שהן יוצרות.

הבטחת שרידותה של תוכנית היא אחריות משותפת של ראשי התוכנית, מנהיגות הארגון שבחסותו היא פועלת והקרן המממנת. כמה מהממצאים שסוכמו לעיל עשויים לסייע להנהלות של קרנות להעריך את סיכויי השרידות של תוכניות שמוצעות למימון, ולנקוט בפעילויות מקדמות שרידות. הממצאים עשויים גם לסייע לראשי ארגונים שיוזמים תוכניותלנקוט בפעילויות שמקדמות את שרידותן.

מסקנה אחת שנובעת מהממצאים היא שבניגוד למיתוסים מקובלים תוכניות טובות שורדות יותר  מתוכניות פחות טובות. תוכניות טובות הן כאלה שמטרותיהן ואוכלוסיות היעד שלהן הוגדרו בבהירות, שמבוססות על תיאוריה שקושרת בין הפעילויות המוצעות לתוצאות הרצויות, שמלוות בהערכה, שעומד לרשותן כוח אדם איכותי ושכוללות השקעה בפיתוח כוח האדם.

מסקנה חשובה ביותר מהממצאים שסוכמו לעיל היא שאם רוצים להבטיח שרידות של תוכניות שהוכיחו  את מועילותן, נחוץ לגייס להן פטרונים הן בתוך הארגון שמפעיל את התוכנית והן בציבור ובארגונים אחרים.

את המשך המימון לאחר תקופת הפיילוט נחוץ להבטיח מוקדם ככל האפשר, רצוי עוד לפני תחילת הפיילוט. התניית השתתפות הקרן בקבלת התחייבות להמשך מימון תורמת לשרידות, אולם חשוב לא פחות להבטיח שגורמים אחרים יהיו שותפים למימון התוכנית כבר בתקופה הראשונה.

נחוץ שקרנות תהינה מעורבות בחיזוק יכולתם של ארגונים ליצור שותפויות ולגבש אסטרטגיות לגיוס  משאבים. רצויה מדיניות גמישה בנושא משך תקופת התמיכה, גמישה יותר מזו שמקובלת כיום בחלק מהקרנות. במקרים רבים תמיכה של שלוש שנים אינה מספיקה כדי להבטיח שתוכנית חדשה תמשיך לתפקד באופן עצמאי, ודרושה מעורבות נמשכת של הקרן המממנת העיקרית, גם אם בהיקף הולך ומצטמצם.

מחקר זה התבסס, במידה רבה, על דיווח עצמי רטרוספקטיבי של מי שהיו מעורבים בתוכניות השונות. דיווח כזה כרוך בסיכוני מהימנות והטיה. דרך אחת להתגבר על קושי זה היא איסוף שיטתי של נתונים בזמן אמת. רצוי שהקרנות הגדולות תגענה להסכמה על מידה של אחידות ופירוט בבסיסי הנתונים שלהם, הן נתונים שייאספו בתקופת התמיכה של הקרן, והן נתוני מעקב שייאספו מהלך שנים מספר לאחר סיום המימון. מאגרי נתונים כאלה יאפשרו בעתיד מחקרים

כמותיים על מספר גדול יותר של תוכניות, תוך צמצום ההסתמכות על איסוף נתונים רטרוספקטיבי.

לקריאת המחקר המלא: "מפרויקט לתכנית: שרידות של יוזמות חברתיות" לחץ/י כאן


הערה: מחקר זה מומן על ידי מענקי הקרן הלאומית למדעים וקרן המחקר של המוסד לביטוח לאומי.