מרחב השפעה - מדריך יישומי

כלי

מרחב השפעה - מדריך יישומי

לוגו הארגון

מבוא
מודל מרחב השפעה - תמונה.jpg

מרחב השפעה הוא מסגרת פעולה למנכ”לי ארגונים חברתיים ופעילים בחברה האזרחית, לקידום סוגיה חברתית רחבה. מרחב השפעה הוא אחת מהאסטרטגיות לקידום השפעה חברתית משותפת. המסמך שלפניכם מתמקד בליבת העשייה של מרחב ההשפעה ובשאלות הייעוד של המרחב - קידום סוגיה חברתית; השותפים בו - המגזר השלישי והחברה האזרחית והדרך לניהולו.

ייחודו של מסמך זה הוא בחיבור כלל הרכיבים הרלוונטיים למרחב השפעה: החל מהנחות העבודה, תנאים מוקדמים נדרשים וליבת העשייה של המרחב אשר יחד מהווים את המהות של מודל מרחב - השפעה והכרחיים להקמתו ולתפקודו המיטבי.

מודל מרחב השפעה, המובא במסמך זה, הינו תוצר של תהליך פיתוח מתמשך בשיתופים, הנסמך על למידה מתמשכת מעולם המחקר ומניסיונם של אחרים בארץ ובחו”ל. כמו כן, נסמך על הניסיון של המצטבר של שיתופים בעבודה עם ארגונים חברתיים, בליווי מרחבי השפעה, בהכשרת מנהלי מהלכים להשפעה משותפת ובמסגרת תהליכי פיתוח הידע של שיתופים.

אנו רואים במסמך זה הזדמנות לשתף בידע את העוסקים בתחום מנהלים במגזר השלישי, יזמים - ופעילים חברתיים, מנהלי קרנות פילנתרופיות, יועצים ועוד. מודל מרחב השפעה נמצא בהתפתחות מתמדת ואנו מאמינים כי שיח משותף ותובנות של מנהלים ושל אנשי מקצוע בתחום יתרום להמשך פיתוח וביסוס המודל, להקמתם של מרחבי השפעה, לעבודה אפקטיבית שלהם ולהשפעה בחברה בישראל.

לתהליך הפיתוח והכתיבה של מודל זה היו שותפים רבים. ראשית, ברצוננו להודות לשותפים שלנו בשטח - מובילי ומנהלי מהלכים קולקטיבים על השיתוף הכן – מניסיונכם, בהצלחות ובאתגרים . למדנו מכם ובזכותכם!

עוד, ברצוננו להודות לענבר הורביץ, מנהלת תחום קולקטיב אימפקט בשיתופים על החשיבה המשותפת, הקריאה המעמיקה והתיקוף לאורך הדרך.

קריאה מהנה,

צוות הפיתוח:

עדית שדה - מנהלת תחום ניהול חברתי, שיתופים

ליאת גוברין - מנהלת תכניות מנכ"לים חברתיים ויועצת למרחבי השפעה, שיתופים

מירי הורוביץ-יעקובי - מנהלת פיתוח וידע, שיתופים

זהר פרופר - כותבת ראשית

המדריך המלא

מודל מרחב השפעה.pdf