סוגיית ההנחות במס לתורמים בפקודת מס הכנסה סעיף (46) וההשלכות על גיוס כספים במגזר השלישי

מאמר

סוגיית ההנחות במס לתורמים בפקודת מס הכנסה סעיף (46) וההשלכות על גיוס כספים במגזר השלישי

לוגו הארגון

התוכן בדף זה נכתב על ידי פרופ' אליעזר יפה, אהרון מור, המוסד לביטוח לאומי


רק מעט תשומת לב הוקדשה לזיקה שבין המנגנונים לעיצוב המדיניות הממשלתית המתבטאת בסעיף 46 לפקודת מס הכנסה ובין היקף התרומות, כפי שהיא מתבטאת בגיוס הכספים בידי  עמותות ישראל.

מקור: בטחון סוציאלי, גליון 66, אוגוסט 2004

למאמר המלא לחצו כאן