סקר השפעת משבר נגיף הקורונה על ארגונים חברתיים בישראל

מאמר

סקר השפעת משבר נגיף הקורונה על ארגונים חברתיים בישראל

לוגו הארגון

דוח מסכם - אפריל 2020

משבר נגיף הקורונה פוגע בארגונים חברתיים רבים המהווים את התשתית החברתית של ישראל ומשרתים את החברה והכלכלה בישראל, ובפרט בארגונים המעניקים בדרך כלל שירותים לאוכלוסיות פגיעות בתחום הרווחה, החינוך, הבריאות, התרבות, הסביבה ועוד.

מנהיגות אזרחית, ארגון הגג של המגזר השלישי הקים, עם פרוץ המשבר את ״החמ״ל של המגזר השלישי״. במסגרת זו, הארגון פועל ללא לאות מול הממשל, הקרנות והפילנתרופיה, המגזר העסקי והציבור הרחב, וכמובן מול הארגונים עצמם – אותם הוא מייצג, על מנת לסייע להם להמשיך לפעול לטובת המוטבים והאוכלוסיות המוחלשות, נטולי רשת הבטחון, הראשונים להיפגע. 

במסגרת זו ביקש ארגון מנהיגות אזרחית לאסוף מידע עדכני על סוגי הפגיעה שהארגונים החברתיים סופגים בעת הזו ועל היקפה, כחלק מהעבודה בוועדת המשנה לשולחן העגול במשרד רוה״מ, למתן מענים מגזריים לארגוני המגזר השלישי. ארגון שיתופים נרתם למשימה וסייע בבניית שאלון מותאם למטרה זו. במסגרת השאלון, נשאבו נתונים רשמיים מאתר גיידסטאר על אודות מאפייני הארגונים והשאלון הופץ לכל הארגונים החברתיים הרשומים בישראל ברשתות החברתיות ובעזרת רשימות התפוצה של מנהיגות אזרחית, גיידסטאר, מידות, פורום הקרנות, אלכ״א־ג'וינט, שיתופים ועוד.

הסקר הושק ביום 2.4.2020 ונסגר ביום 19.4.2020. במהלך התקופה נרשמו 1,193 כניסות, 143 ארגונים מילאו את השאלון באופן חלקי בלבד, 308 ארגונים מילאו את השאלון במלואו. הממצאים המובאים כאן מבוססים על תשובותיהם של כל 308 הארגונים המשיבים, אלא אם צוין אחרת. בנוסף, נעשה שימוש בנתונים אודות מחזור הכנסות שנתי, אשר התקבלו מגיידסטאר, אלא אם הארגונים המשיבים ציינו נתון אחר. הארגונים המשיבים חולקו לשתי קבוצות שוות. וזאת, על פי מיקומם – מעל או מתחת לחציון ההכנסות השנתיות של כלל הארגונים במדגם. חציון ההכנסות של הארגונים במדגם עמד על 1.8 מיליון ש"ח, ולפיכך ״ארגונים גדולים״ בדו״ח זה הם אלה אשר הכנסותיהם גבוהות מ־1.8 ש"ח ו״ארגונים קטנים״ הם אלה אשר הכנסותיהם נמוכות מ־1.8 מיליון ש"ח בשנה. ניתוח הנתונים והממצאים נערך באמצעות מעבדת מחקר לנתוני פילנתרופיה, במכון למשפט ופילנתרופיה בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב.

לדו"ח המלא בקובץ PDF לחצו כאן

פרטים נוספים

סקר מנהיגות אזרחית משבר הקורונה.pdf