סרטון הדרכה - חובת אמון וניגוד עניינים בעמותות בקרב הנהלה ומנהלים

כלי

סרטון הדרכה - חובת אמון וניגוד עניינים בעמותות בקרב הנהלה ומנהלים

לוגו הארגון

תקציר: 

" המנהל הוא המוח ומרכז העצבים לפעילותה של החברה. הוא פועל בשמה כלפי חוץ, ומנהל את ענייניה כלפי פנים... הוא מרכז בידיו כוח רב. כוח זה נתון בידיו למען החברה, אך קיים חשש- וניסיון החיים מוכיח כי חשש זה מבוסס הוא- כי מי שבידיו כוח ינצל אותו לרעה. הפיתוי לכך הוא רב... המשפט מטיל על בעל הכוח חובות אמון, ובכך הוא מסייע ליצור פיקוח ולהטיל ריסון על בעל הכוח בהפעלתו של הכוח".

ע"א 817/79 קוסוי ואח' נ' בנק י.ל. פויכטוונגר בע"מ ואח'

גוף הכלי: 

בסרטון זה מציג עו"ד ירון קידר, רשם העמותות וראש רשות התאגידים לשעבר את חובת האמון של מנהלים/ות בעמותות.

תחום זה כמעט ולא מופיע בחוק העמותות אך הוא בעל חשיבות גדולה מאד עבור המנהלים/ות.

הסרטון מתחיל בפירוט נושאי המשרה ומסביר מי הם/ן המנהלים/ות בעמותות אשר צריכים לבחון את הנושא ומה כוחם. אחר כך הוא פורט את חובות המנהלים/ות הרחבות ובהמשך הוא מציג הפסיקה ואת החקיקה.

בהמשך, מסביר הסרטון:

1. כיצד בודקים ניגוד עניינים. 

2. תוצאות ניגוד עניינים.

3. הוראות החוק.

4. מצבים לדוגמא.

5. המלצות לתהליך תקין לאישור עסקאות.

הסרטון נעשה בשיתוף פעולה של שיתופים, ג'וינט אלכא והאגודה הישראלית ותקשורת קהילתית.

סרטון זה הופק על ידי האגודה הישראלית לתקשורת קהילתית. האגודה הישראלית לתקשורת קהילתית היא ארגון הגג מוכר ע"י משרד התקשורת המועצה לשידורי כבלים ולוויין, של הגופים הקהילתיים המשדרים בישראל בערוץ 98 בכבלים ובלוויין, האגודה פועלת בדרך דומה גם למען תחנות הרדיו החינוכיות קהילתיות המשדרות בתדר 106 FM.

האגודה תומכת ביוצרים הקהילתיים באמצעות הסדרת תמיכות, השתלמויות מקצועיות והפצת מידע. האגודה יחד עם "שיתופים" פועלת ליצירת פלטפורמה ליצירה של סרטי תדמית לעמותות באופן מהיר פשוט וזול.


פריטים קשורים

  • שקיפות יוצרת אמון - על שקיפות ודיווח חברתי
  • אורינטציה עסקית ומחויבות חברתית של מנהלי עמותות
  • יחסי ועד מנהל מול מנכ"ל