רשתות חברתיות אינטרנטיות וחברה אזרחית בישראל

מאמר

רשתות חברתיות אינטרנטיות וחברה אזרחית בישראל

לוגו הארגון

רשתות חברתיות הוא אחד מן המושגים המובילים במחקר של השנים האחרונות בכל מה שנוגע ללמידה ועשייה אנושית. רשת היא מטפורה המבטאת החלשה של מושג המרכז וההיררכיה הסמכותית ואילו המושג חברתי מחזיר את האינטראקציה הבין-אישית, אשר מניעה אותנו בנסיבות חברתיים. רעיון החברה האזרחית, הוא ביטוי של מגמות רעיוניות, אשר אמנם הן מוקדמות יותר ממושג הרשת, אך במובנים רבים קיימת חפיפה במיוחד בהקשר של התארגנויות למידה ופעולה סביב ערבות הדדית.

המאפיינים הבאים לידי ביטוי במושג חברה אזרחית, מאתגרים גם הם באופן ישיר את המושגים היררכיה, מרכז, בעלות, קטגוריזציה וגבול.  המאמר מנתח כמה יסודות תפיסתיים משותפים ומבדילים בין רשת חברתית לחברה אזרחית, ומצביע תוך כדי כך על הזדמנויות הטמונות ברשתות חברתיות אינטרנטיות כתשתית לקידום החברה האזרחית ומנסה להאיר כמה מן הכוחות המעכבים את מימושן של הזדמנויות אלה.

עוד מתאר המאמר ניסיון ראשוני שנעשה במרכז שיתופים לפיתוח רשת חברתית אינטרנטית לחיזוק החברה האזרחית בישראל.

להורדת המאמר לחצו כאן