שלוש הצהרות של קרנות שיכולות לשנות את העולם

מאמר

שלוש הצהרות של קרנות שיכולות לשנות את העולם

לוגו הארגון

התוכן בדף זה נכתב על ידי סיכום מאת פז רפפורט למאמר של ארגון Creating the Future


מאמר זה מציג שלושה כלים פשוטים אך חשובים שיכולים לסייע לקרן לקדם את פעילותה ולוודא כי היא הולכת בדרך הנכונה. על כל קרן לכתוב הצהרת חזון, הצהרת משימה והצהרת ערכים, שלוש הצהרות שילוו אותה בכל צומת עשייה חשוב. כמו כן המאמר מציג מספר דרכים שבהן ניתן להשתמש בהצהרות אלה ככלים להערכת התקדמות הקרן ולקביעת נורמות לפעולה. שלושת ההצהרות הללו, אם מיישמים אותן נכונה ככלים, יצעידו את הקרן לעבר השפעה נרחבת בקהילה שעבורה היא פועלת.

המאמר נכתב על ידי ארגון Creating the Future, ארגון פילנתרופי הפועל למציאת דרכים יעילות ליצירת עתיד טוב יותר בתחומים כגון חינוך ויצירת דיאלוג, ומפעיל מספר פרויקטים בנושאים אלה.

שלוש הצהרות

ההצהרות המוצגות במאמר זה הן כלים פשוטים ויעילים ביותר. הצהרות החזון, המשימה והערכים יכולות להגדיר את פעילות הקרן ולהדריך אותה כך שתוכל לעזור ולעצב את עתיד הקהילה.

שלוש הצהרות.png

משימה מול חזון

לעתים אנחנו מתקשים להבדיל בין החזון לבין המשימה של הקרן. ניתן להסביר את ההבדל ביניהן בכך שנבין כי אדם בעל חזון הוא מי שרואה את האפשרויות הפרושות לפניו, ואילו אדם בעל משימה הוא מישהו שמוציא את האפשרויות הללו אל הפועל. חזון הקרן עוסק במה שניתן לעשות, בפוטנציאל הגלום, ואילו המשימה של הקרן עוסקת במה שיש לעשות כדי לממש את החזון.

הצהרת החזון של הקרן

החזון של הקרן צריך לעסוק בעתיד שהקרן רוצה ליצור לקהילה שבה היא פועלת. מטרת הקרן היא לשפר את הקהילה עצמה, ולכן החזון צריך להתמקד בקהילה ולא בקרן.

על הקרן להבין את הפוטנציאל הטמון בקהילה, ולשאוף לממש אותו. לכן הצהרת החזון של הקרן צריכה לענות על השאלה "מדוע אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים?" אנחנו עושים זאת כדי שנוכל לשפר את הקהילה, כדי לשפר את חייהם של האנשים שבה. הצהרת החזון תצהיר לאן מועדות פני הקרן. לדוגמה:

החזון שלנו הוא קהילה שבה___________

הצהרת המשימה של הקרן

הצהרת המשימה של הקרן תהפוך את החזון של הקרן לפרקטיקה. המשימה היא החלק הכולל בתוכו עשייה - הפעולות שיביא למימוש החזון ולהפיכתו למציאות. בעת כתיבת הצהרת המשימה של הקרן יש להתחיל בחזון ולהמשיך משם. יש לשמור על ניסוח פשוט וענייני. ניתן להוסיף את מקום הפעילות, עבור מי פועלת הקרן ותיאור קצר נוסף. לדוגמה:

החזון שלנו הוא קהילה שבה___________. לשם הוצאת החזון אל הפועל עלינו לעשות _____________ עבור _________________ בעיר/באזור/בשכונה _______________

הצהרת הערכים של הקרן

הצהרה זו אינה נפוצה בעמותות וקרנות, וארגונים רבים אינם מרגישים צורך לכתוב אותה. אך הדרך היחידה שבה נוכל לקדם את הקהילה היא אם נפעל באופן שישקף ערכים משותפים. כך נבטיח שלא נבזבז את זמננו ואת המשאבים העומדים ברשותנו. כמו כן כך ניתן להבטיח שפעילות הקרן משקפת את הערכים שהיא רוצה לטפח בקהילה עצמה. הצהרת הערכים צריכה להסתכל לתוך הקהילה, ולהבין מהם הערכים שהקרן רוצה לקדם בקהילה. היא מצהירה בפני אנשים בתוך הקרן ומחוצה לה על הערכים  שעומדים בבסיס פעילותה של הקרן, ויכולה גם להתוות את אמות המידה שלפיהן ניתן יהיה למדוד את הצלחתה של הקרן. יש להתחיל את הצהרת הערכים בחזון ובמשימה של הקרן, ולהרחיב לאחר מכן על הדרכים שבהן הקרן תוודא כי העבודה מתבצעת בהתאם לערכים שהיא רוצה לראות בקהילה. לדוגמה:

החזון שלנו הוא קהילה שבה___________. לשם הוצאת החזון אל הפועל עלינו לעשות _____________ עבור _________________ בעיר/באזור/בשכונה _______________. בסופו של יום נרצה להיות חלק מקהילה שבה נמצאים הערכים ______________.

שימוש בהצהרות ככלים לקידום פעילות הקרן

ניתן ורצוי לפרסם את ההצהרות הללו בכל מקום שנראה כמקום מתאים, אך הצהרות אלה יכולות לשמש ככלים פרקטיים שיסייעו לקרן להשיג השפעה רחבה יותר בקהילה. להלן דוגמאות לדרכים שבהן ניתן  לקדם את פעילות הקרן באמצעות ההצהרות:

  • התחילו את ישיבות הוועד המנהל בשלוש ההצהרות - לישיבות ועד מנהל יש נטיה להתמקד במהירות  בהמון המשימות הקטנות שבהן יש לטפל. בכך שהוועד המנהל יתחיל בקריאת שלוש ההצהרות ובדיון בהן, הוא ייקבע את הטון ואת המסגרת הכללית של כל פעילויות הקרן.
  • השתמשו בשלוש ההצהרות עבור קביעת מסגרת לתכנון הפעילות של הקרן - בעת ישיבות התכנון השנתיות של פעילות הקרן, ישיבות שבהן נקבע התקציב למשל, מתקבלות ההחלטות החשובות ביותר עבור הקרן. בכך שתקראו את שלוש ההצהרות תוכלו לקחת בחשבון כיצד ניתן לשלב את ההצהרות הללו בעתיד שאתם מתכננים לקהילה, ותוכלו לוודא שההצהרות משמשות ככללים מנחים עבור התוכניות של הקרן.

סיכום

בעוד שהכרחי לכתוב הצהרת משימה שתפרט את מעשי הקרן, היא אינה שלמה בפני עצמה. יש להוסיף לה את הצהרת החזון המסבירה מדוע הקרן פועלת, מהי מטרתה, ואת הצהרת הערכים, המסבירה כיצד הקרן תבצע את עבודתה. כך יעמדו לרשות הקרן שלושה כלים רציניים שישמשו ככלי הערכה יעילים.  שלושת הכלים הפשוטים אך העוצמתיים הללו יסייעו לקרן לוודא שהיא תוכל להמשיך לפעול למען הקהילה.

לחץ/י כאן למאמר המלא, כולל סרטון ודוגמאות לתאורי מקרה רלוונטיים