From Early Learning to Workforce – The STEM pipeline in Israel

מאמר

From Early Learning to Workforce – The STEM pipeline in Israel

לוגו הארגון

Stem2.jpg
מסמך זה מציג סקירה כללית של הסוגיות המרכזיות בחינוך ותעסוקה בתחומי ה – STEM (Science, Technology, Engineering & Math) בישראל. הסקירה בוחנת את הפערים המרכזיים לאורך הפייפליין מגיל גן החובה ועד תעסוקה. הסקירה נעשתה ביוזמת קרן "ביחד" של סטלה ויואל קרסו וקרן סמואלי ובוצעה ע"י שיתופים.

מטרת הסקירה להמחיש את המצב הנוכחי של זירת העשייה הקיימת בנושא STEM וחינוך בישראל. זאת, מתוך הסתכלות על עולם התעסוקה המשתנה וצרכי המשק הישראלי, בו קיימת מחד דרישה הולכת וגדלה לבעלי מקצועות טכנולוגיים, ומאידך, עד לפני מספר שנים, ירידה מתמדת במספר הסטודנטים והתלמידים המתמחים במקצועות אלו. הדו"ח ממפה את בעלי העניין והפעולות העיקריות, על פי נקודות ציון כרונולוגיות לאורך מסלול חייו של התלמיד: החל מגן הילדים ובית הספר יסודי, דרך חטיבת הביניים והתיכון, השירות הצבאי, האקדמיה ועד לעולם התעסוקה, תוך הבנה כי קיים קשר ישיר בין החינוך בגיל צעיר וההכוונה לחינוך מדעי וטכנולוגי, לבין כוח עבודה טכנולוגי ברמה גבוהה. הדו"ח שואף להצביע על הפערים המאיימים על כוח העבודה הטכנולוגי העתידי בישראל, ועל ההזדמנויות, החוזקות, הנכסים והאפשרויות לייצר שינוי בתחום זה.

מן הדו"ח עולה כי על אף הפעולות הרבות שנעשות ברמה הלאומית בתחום ה-STEM, רבים מהפערים נותרים בעינם. עם זאת נראה כי קיים פוטנציאל גדול לשינוי, זאת בשל שיתופי הפעולה הנרחבים הבאים לידי ביטוי ביוזמת 5פי2 ובתוכנית הלאומית של משרד החינוך להגדלת מספר הניגשים ל-5 יחידות במתמטיקה ובמדעים. אנו תקווה כי המיפוי רחב ההיקף ישמש נקודת התייחסות לפעולות ואסטרטגיות עתידיות הנוגעות לעתיד ה-STEM בישראל.

למאמר המלא לחצו כאן

לתקציר המאמר לחצו כאן

לתרשים ה-Pipeline לחצו כאן