אמנה בינמגזרית לתוכניות חיצוניות במערכת החינוך

מאמר

אמנה בינמגזרית לתוכניות חיצוניות במערכת החינוך

לוגו הארגון

מסמך המוגש למשתתפי השולחן העגול הבינמגזרי במשרד החינוך, במטרה לצייד את המשתתפים בו במידע עדכני על כלי האמנה. המסמך מציג בקצרה הגדרה של האמנה, מאפיינים בולטים של תהליכים אמנתיים, וכן דוגמאות לשימושים עדכניים שקיימים כיום בכלי האמנה בשותפויות בין מגזריות בכלל ובתחום החינוך בפרט.

  המסמך מבוסס על מחקרם של ד"ר ניסן לימור וליבת אבישי שכותרתו "לחוד ויחד – הבניית יחסי שותפות ממשלה – ארגוני החברה האזרחית" (מכון ון ליר בירושלים, ומיזם ממשלה- חברה אזרחית, המכון למנהיגות וממשל, ג'וינט ישראל, 2013). ממצאי מחקרם סוכמו ונערכו תוך התאמה לנעשה בשדה החינוך, ולכך צורפו חומרים עדכניים נוספים המלמדים על אמנות בחינוך ובכלל

לעיון במסמך המלא: "אמנות בינמגזריות בתחום החינוך - מאי 2014", לחץ/י כאן