בעיה חברתית מורכבת

מושג

בעיה חברתית מורכבת

לוגו הארגון


בעיה חברתית מורכבת - מה זה אומר?

גישת הקולקטיב אימפקט צמחה במטרה להציע דרך למציאת פתרון לבעיות חברתיות מורכבות, לכן היא מתאימה ונכונה ליישום רק כאשר מדובר במקרים אלו. כאשר הבעיה אינה בעיה חברתית מורכבת נראה שאין מקום להשתמש במודל שמציעה הגישה. הבנה זו היא מרכזית ועקרונית, ומכיוון שכך ראוי להעמיד הגדרה מדויקת למושג "בעיה חברתית מורכבת" ולחדד את מאפייניה. לשם כך ניעזר בשני צירים המסייעים להגדרה של בעיות: 

  1. הבחנה בין בעיות פשוטות, בעיות מסובכות ובעיות מורכבות
  2. הבחנה בין בעיות טכניות לבעיות אדפטיביות
בעיה חברתית מורכבת.png

בעיות פשוטות ובעיות מסובכות הן בעיות שמרגע שנמצא להן הפתרון, שכפולו והתאמתו לבעיות אחרות הם בעיקר עניין של תקציב ורצון. הן נבדלות זו מזו לרוב ברמה הטכנית: הראשונות נחשבות בעיות טכניות במהותן, כלומר בעיות מוגדרות היטב שהתשובה להן ברורה, ושישנו ארגון (או כמה ארגונים) שיכולים לתת עליהן מענה. לעומתן, בעיות מסובכות גם הן אמנם טכניות במהותן, כלומר יש להן פתרונות ידועים, אך ייקח זמן רב יותר ויידרשו משאבים גדולים יותר כדי ליישמם. בעיות טכניות יכולות אפוא להיות פשוטות או מסובכות – מה שיכריע יהיה משך הזמן וגודל התקציב הנדרשים לפתרונן, ומידת הקושי של יישום הפתרון.  

לעומת זאת, בעיה מורכבת היא בעיה שהפתרון לה אינו ידוע מראש, שאין גוף אחד שהוא בעל האמצעים או הסמכות לפתור אותה לבדו, ושפתרונה יהיה ייחודי לה במובן שאי-אפשר לשכפל אותו מבעיה דומה אחרת – לכל היותר יהיה אפשר להעתיק חלק ממרכיבי התהליך שיוביל למציאתו. הדוגמה השכיחה והמוכרת ביותר לבעיה מסוג זה היא האתגר של גידול ילדים.  

מהאמור לעיל אפשר להבין כי בעיה מורכבת אינה יכולה להיות בעיה טכנית. לרוב היא מתאימה יותר להגדרה של בעיה אדפטיבית (במונחי הציר השני שהוצע לעיל), כלומר בעיה שמתאפיינת בהשתנות בלתי פוסקת וגדלה (לרב) וייחודית להקשר מסוים, ולכן איננה ניתנת לפתרון באמצעות תהליכים טכניים שגרתיים.  פתרון של בעיה אדפטיבית דורש התנסויות, גילויים חדשים והתאמות מצד כל המעורבים בבעיה, בין שהם אלו שתורמים להיווצרותה ובין שהם רק מושפעים ממנה.  מכאן עולה הבדל נוסף בין בעיה טכנית לבעיה אדפטיבית: את הראשונה יכול לרוב לפתור רק גורם מוסמך ומנוסה בעל סמכות, בעוד שאת פתרונה של הבעיה האדפטיבית יכולים ואף צריכים למצוא כל אותם האנשים אשר חולקים את ההתמודדות עם הבעיה. יתרה מזאת, מציאת פתרון לבעיה אדפטיבית מחייב אותם במקרים רבים לערוך שינוי מחשבתי עמוק בתפיסה ובנקודת המבט, מעבר לשינוי בהעדפותיהם או בהתנהגותם השגרתית. שינויים כאלו דורשים פיתוח והפנמה של ידע חדש, ולכן גם דורשים זמן רב יחסית, ואינם יכולים להתרחש כאשר ארגונים ויחידים מקבוצת בעלי הסמכות הרשמית, כלומר רק המומחים המוכרים, הם האחראים הבלעדיים למציאת הפתרון לבעיה הנדונה. 

מכיוון שפתרון לבעיה פשוטה יכול להישען על ידע קיים ועל דרך פתרון מוכרת, יש בכוחו ליצור לכל היותר "השפעה מבודדת" (isolated impact), כלומר השפעה בתחום ספציפי ומוגדר יחסית. לעומת זאת, רק פתרון של בעיה מורכבת עשוי לייצר "השפעה רחבה" (collective impact); ומכאן גם מקור שמו של המודל).  

אם כן, בעיות אדפטיביות מורכבות הן סוג הבעיות שגישת הקולקטיב אימפקט נועדה להביא לפתרונן. אך לא כל הבעיות המורכבות והאדפטיביות הן יעד מתאים לגישה זו. קולקטיב אימפקט נוצרה באופן מכוון על מנת לפתור בעיות חברתיות מורכבות, בדגש על חברתיות. 

בעיות חברתיות הן בעיות שיש להן נגיעה לממד החברתי של הקיום האנושי. כאשר מעורבים בהן גורמים ושחקנים רבים השונים זה מזה באופן פעילותם ובמאפייניהם, כמו גם בזירות שבהן הם פועלים (אזרחית, ציבורית, פילנתרופית ולעתים גם עסקית ופרטית), הן נהיות "בעיות חברתיות מורכבות". גם במקרה של בעיות כאלה אי-אפשר לחזות מראש את תוצאות הפעולה הננקטת, המומחיות הנדרשת בעניינן היא מגוונת, ויש צורך בשיתוף פעולה מתמשך של גורמים רבים מכל המגזרים כדי למצוא פתרון אמיתי וכולל. גישת הקולקטיב אימפקט מתמקדת בניסיון למצוא פתרון כזה, שמחייב שינוי רחב וחוצה מערכות המצוי בתיאום ובסנכרון חוצה מגזרים בין ארגונים רבים, ולא פעולה מבודדת של ארגון אחד. 

סוגי בעיות, מאפייניהן ומידת התאמתן לגישת קולקטיב אימפקט:

.

טבלה סוגי בעיות.jpg
פרטים נוספים

קישור למקור: קולקטיב אימפקט 2015: מבט עדכני על התיאוריה והפרקטיקה

כתיבה: ד"ר מיכל רום

ליווי מקצועי: מירי יעקובי הורוביץ, ענבר הורביץ