קולקטיב אימפקט

מושג

קולקטיב אימפקט

לוגו הארגון

קולקטיב אימפקט - הגדרה

מודל קולקטיב אמפקט.jpg

מודל קולקטיב אימפקט (collective impact) מבוסס על גישה חדשנית הטוענת שלצורך פתרון בעיה חברתית מסוימת נדרשת הסכמה, מחוייבות, פעולה והערכה משותפת של גורמים ממגזרים שונים.

הגישה טוענת שפתרון בעיות חברתיות מורכבות אינו מצוי בפעילותו של ארגון אחד ולכן יש צורך בשיתוף פעולה לטווח ארוך בעל מאפיינים ייחודיים. השותפים ביוזמה להשפעה קולקטיבית מסכימים על מהות הבעיה, פועלים בנפרד אך מתוך תיאום מתמשך ומשתמשים במערכת מדדים משותפת למדידת השפעתם.

את היוזמה מנהל ארגון תומך הדואג כי כל הגורמים יפעלו במסגרת כללי היוזמה. הפתרונות והמשאבים שבהם משתמשים השותפים ביוזמה אינם נקבעים מראש, אלא מתגלים עם הזמן והגישה כולה מאפשרת פעילות גמישה ודינמית, המשתנה לפי הצרכים בשטח.

ארגון שידרה

קיומו של ארגון שדרה, עם תשתית ארגונית נפרדת וצוות מקצועי ייעודי להובלת השותפות, הוא מאפיין ייחודי למודל ההשפעה הקולקטיבית ומבחין אותו משיתופי פעולה אחרים הקיימים בשדה החברתי. ארגון השידרה הוא גוף ניטראלי, הזוכה לאמון בעלי העניין השונים, ותפקידו לעצב, לנהל, ללוות ולתמוך בתהליך. על ארגון השידרה להחזיק את מרכיבי התהליך השונים ולהבטיח שהספינה מתקדמת בכיוון הנכון תוך שיתוף ותיאום בין כל הגורמים.

מצגת: מה זה קולקטיב אימפקט? על פי ארגון FSG

קולקטיב אימפקט בעולם

התחומים העיקריים בהם מיושמות יוזמות קולקטיב אימפקט בעולם הם התחומים הקלאסיים של שירותי אנוש או מעורבות קהילתית – דוגמת פיתוח קהילה, תשתית לפיתוח כלכלי, בריאות, נוער וצעירים. מתברר כי ישנם שני סוגים של  ארגוני שדרה בעולם הקולקטיב אימפקט כיום:

1. ארגונים המוקמים במיוחד לניהול יוזמה מסוימת, לרוב כארגוני משנה של ארגונים גדולים יותר.

2. ארגונים שזה רק חלק מעיסוקם ונהנים ממעמד וניסיון בקהילותיהם – למצב זה יתרון משמעותי בהשגת יעדים. לארגונים דוגמת קרנות קהילתיות כמו Greater Cincinnati foundation וסניפים מקומיים של ארגוני צדקה דוגמת United way יש יתרון משמעותי כארגוני שדרה או ארגוני אם של ארגוני שדרה' לאור התשתית הארגונית והפיננסית הקיימת, ההיכרות והמעמד המרכזיים בקהילות בהן הם פועלים. 

למפה אינטראקטיבית של יוזמות קולקטיב אימפקט ברחבי העולם לחצו כאן 

לחץ פעמים להכנסת קוד ההטמעה

לחץ פעמיים להכנסת קוד ההטמעה

מיפוי יוזמות קולקטיב אימפקט בעולם
  • למבט עדכני על התיאוריה והפרקטיקה של קולקטיב אימפקט נכון לשנת 2015 לחצו כאן
  • למיפוי גופים וארגונים העוסקים בקולקטיב אימפקט נכון לשנת 2015 לחצו כאן
  • למאמרים על השפעה קולקטיבית בבלוג של אשלים לחצו כאן
  • ללומדה אינטראקטיבית בנושא קולקטיב אימפקט לחצו כאן

קולקטיב אימפקט בשיתופים

תחום קולקטיב אימפקט בשיתופים עוסק בקידום מודל קולקטיב אימפקט כאסטרטגיה מרכזית להשפעה חברתית ברמה הלאומית. במסגרת התחום אנו פועלים בשני ערוצים: האחד, כארגון שידרה המוביל ומנהל יוזמות קולקטיב אימפקט ומתמקד כיום בהובלת יוזמת 5פי2 להרחבת מעגל המצוינות המדעית-טכנולוגית. השני, קידום הלמידה של מתודולוגיות קולקטיב אימפקט כפי שפותחו בארה"ב, ופיתוח כלים וידע הנדרשים להתאמתן לתרבות ולחברה בישראל.

עוד על קולקטיב אימפקט בישראל

מיזם קולקטיב אימפקט - השותפות לקידום תעסוקה בחברה הערבית: המיזם הוקם בספטמבר 2013 במטרה להביא לפריצת דרך בתעסוקה הולמת בחברה הערבית, תוך גיוס המעסיקים לשינוי אקטיבי בדפוסי ההעסקה של חברה זו. הנחות היסוד של המיזם הן כי על מנת לחולל את פריצת הדרך הרצויה, נדרש בראש ובראשונה שינוי תודעתי בקרב מעסיקים, והמנוף המרכזי להנעת השינוי המיוחל הינו יצירת מודעות לקיומו של Business Case עסקי מובהק.

המיזם בחר ביישום הגישה הניהולית COLLECTIVE IMPACT, המתכללת את כל מחזיקי העניין מכל המגזרים, לפתרון בעיה חברתית מורכבת ובעלת השפעה רחבת היקף, תוך מחויבות ארוכת טווח של כל השותפים (מגזר שלישי, ממשלתי, עסקי, החברה הערבית והפילנתרופיה). המיזם משמש כגוף מתכלל (ENABLER) בתהליך.

מרכז ידע ולמידה אשלים -ג'וינט ישראל: מרכז בין תחומי למגוון אנשי מקצוע העובדים עם ילדים, נוער וצעירים במצבי סיכון ובני משפחותיהם. המרכז מתמחה בפיתוח והפעלה של מסגרות למידה, בבניית כלים לניהול ופיתוח ידע יישומי ובאיתור והפצה של מודלים מקצועיים חדשניים ורלוונטיים.