דגשים מנחים לניסוח יעדים למטרות הארגוניות והיחידתיות

כלי

דגשים מנחים לניסוח יעדים למטרות הארגוניות והיחידתיות

לוגו הארגון

התוכן בדף זה נכתב על ידי צוות שיתופים ועינת שקד


הדגשים הבאים הינם השלמה לכלי - קביעת מטרות ויעדים

הדגשים המנחים לניסוח יעדים למטרות מבוססים על ראשי התיבות SMART:

 • Specific - על היעד להיות ספציפי.
 • Measurable - על היעד להיות מדיד, ניתן לבדיקה.
 • Achievable - על היעד להיות בר השגה, אך גם לא קל מדי להשגה.
 • Result Oriented - על היעד להיות ממוקד בתוצאה.
 • Time bound - על היעד להיות תחום בזמן.

גוף הכלי:

דוגמא לניסוח מטרות ארגוניות ויחידתיות:

מטרות הארגון:

 1. הרחבת מגוון השירותים הניתנים בארגון.
 2. זכייה במכרזים ממשלתיים לפיתוח שירותים.

יעד הנגזר מהמטרות הארגוניות

פיתוח שירות הדרכת נערים והוספתו לסל שירותי הארגון עד סוף ספטמבר 2010.

מטרות יחידתיות:

מטרות יחידת התוכן:

 1. מיסוד מנגנוני הניהול של הפעילויות השונות.
 2. חשיפת פעילויות הארגון ומטרותיו בתקשורת.

מטרות יחידת המידע:

 1. הגברת השותפות בין היחידות לגיוס מידע.
 2. שדרוג אתר האינטרנט

מטרות יחידת המשאבים:

 1. השגת תרומות לטווח רחוק.
 2. הרחבת קשר עם עסקים.

להורדת הכלי המלא בפורמט PDF