דוח מסכם לפרויקט המקבל מענק מהקרן

כלי

דוח מסכם לפרויקט המקבל מענק מהקרן

לוגו הארגון

התוכן בדף זה נכתב על ידי צוות שיתופים וד"ר גילה מלך


תקציר: 

לקראת סיום תקופת המענק, מתבקש נציג הפרוייקט לסכם את תוצאותיו והישגיו באמצעות טופס דיווח מובנה: דוח מסכם לפרויקט  המקבל מענק מהקרן. המידע הנדרש בדוח הכתוב, כמו גם השיח עם הארגון במסגרת הדיווח, נועדו לערוך סיכום אינטגרטיבי של כלל פעילות הפרוייקט, במטרה לאפשר לקרן להבין את המידה בה ההשקעה בפרוייקט זה אפקטיבית, במונחים של השגת ההשפעה הרצויה על קהלי היעד או הסביבות בהן הקרן שואפת להשפיע. בעקבות הדיווח מסכמת מנהלת הקרן את הערכתה לגבי הישגי הפרוייקט והמלצתה לגבי המשך תמיכה בפרוייקט זה, בפרויקטים אחרים של אותו ארגון, או בתחומים משיקים היכולים לקדם את ההשפעה הכוללת של הקרן בתחום.

הנושאים המרכזיים בהם עוסק דוח הסיכום מטעם הארגון שקיבל את המענק

א. סיכום עמידה ביעדים

ב. סיכום אינטגרטיבי של הישגי הפרוייקט

ג. תכניות להמשך - במידה והקרן מציעה אפשרות להמשך תמיכה בפרוייקט

הנושאים המרכזיים בהם עוסק סיכום מנהלת הקרן את תקופת המענק

א. עמידת הפרוייקט ביעדים והישגיו באופן כללי

ב. התנהלות הפרוייקט מול הקרן ובאופן כללי

ג. המידה בה הפרוייקט מאפשר לקרן לקדם את מטרותיה בתמיכה בתחום

גוף הכלי:

תסדיר (פורמט) לדוח סיכום תקופת המענק מאת הארגון


תסדיר (פורמט) לסיכום תקופת המענק מאת מנהלת הקרן


לסיכום

תהליך הסיכום של תקופת המענק לפרויקט ממוקד בלמידה של הקרן אודות המידה בה ההשקעה בפרוייקט מסוים תורמת לקידום מטרותיה. זאת, בשונה מדיווחי התקדמות הממוקדים יותר בתמיכה, ליווי ולמידה של הפרוייקט עצמו.

עם סיום תקופת המענק עומדות בפני הקרן מספר אפשרויות: 

  • לסיים את הקשר עם הפרוייקט כתוצאה מסיום הפרוייקט
  • לסיים את הקשר עם הפרוייקט מסיבות אחרות
  • להמשיך לתמוך בפרוייקט במתכונת הנוכחית (במידה והוגשה בקשה)
  • להמשיך לתמוך בפרוייקט במתכונת שונה (מיקוד אחר, הרחבה או צמצום של התמיכה)
  • להמשך לתמוך בארגון אך לא באותו פרויקט

ההחלטה באיזו אפשרות לנקוט מתבססת על המידע המתקבל בדיווחי הסיכום של כל הפרויקטים שקיבלו מענק של הקרן בתחום מסוים, ובהתייחסות לפרויקטים חדשים באותו תחום המועמדים למענק לראשונה. הכלי: דרוג רוחבי של פרויקטים ותיקים מציג הבנייה של תהליך הדרוג וההחלטה לגבי המשך תמיכה.

לכלי המלא "דוח מסכם לפרויקט המקבל מענק מהקרן" לחץ כאן