דרוג רוחבי של פרוייקטים ותיקים

כלי

דרוג רוחבי של פרוייקטים ותיקים

לוגו הארגון

התוכן בדף זה נכתב על ידי צוות שיתופים ודר גילה מלך


תקציר:  

מידי סיום סבב מענקים ולקראת הקצאת משאבים בסבב מענקים חדש, מתבצעת בדרך כלל בקרן חלוקה של המשאבים החדשים בין שתי קבוצות של פרויקטים: חדשים, שהקרן שוקלת אם להתחיל לתמוך בהם; ותיקים, שכבר קיבלו תמיכה והקרן שוקלת אם להמשיך ולתמוך בהם תקופה נוספת.

בכלי דרוג רוחבי של פרויקטים חדשים מוצג תהליך הבחינה והבחירה בין פרויקטים מועמדים להשקעה בפעם הראשונה. עיקר התהליך:  דרוג מספר פרויקטים מועמדים להשקעה לאור קריטריונים אחידים, ובחירה מביניהם את אלו המתאימים ביותר לתמיכת הקרן.

לגבי פרויקטים ותיקים מדובר בתהליך דומה, אלא שהפעם יש בידי הקרן מידע נוסף חשוב ביותר- אודות  התפקוד וההישגים של הפרוייקט בפועל, מתקופת התמיכה של הקרן.

הכלי שלפניכם מציע כיצד לשלב את המידע הנוסף אודות כל אחד מהפרויקטים הותיקים, עם המידע והשיקולים שנכללו בקבלת ההחלטות המקורית להתחיל ולתמוך בהם, וכיצד לבחור על סמך כלל המידע שיש בידי הקרן בשעה זו- באילו להמשיך ולתמוך.

גוף הכלי:   

עדכון ההערכות אודות ארגונים ופרויקטים המועמדים למענק המשך

כאשר הפרוייקט פנה בפעם הראשונה לקבל מענק מהקרן, נערכה בדיקת עומק לארגון ולפרויקט. זו מתועדת בטופס הדרוג הרוחבי של פרויקטים חדשים .

מנהלת הקרן או נציגה מטעמה, אשר עמדה בקשר עם הפרויקט במהלך תקופת המענק, יכולה לעדכן את הדרוגים המספריים ואת ההערכות שניתנו אז, כמו גם את ההמלצות לגבי המשך תמיכה בפרוייקט המוצע.

את העדכון יש לבצע בטופס דרוג רוחבי של פרויקטים ותיקים תסדיר לדרוג רוחבי תבנית ריקה . טופס זה מכיל אותם שדות כמו בדרוג הרוחבי של פרויקטים חדשים, ונוסף לו חלק חדש, המתייחס לתוצאות הפרויקט בפועל וערכן לקרן, לאחר שזכה לתמיכה.

הערה: הטופס דרוג רוחבי של פרויקטים ותיקים תסדיר לדרוג רוחבי דוגמה  מכיל דוגמה המציגה את הפרטים והשינויים שיש לערוך בדרוג הפרויקט

להורדת הכלי המלא "דרוג רוחבי של פרוייקטים ותיקים" לחץ כאן