שלב 6: ישום ובקרה לתהליך האסטרטגי

כלי

שלב 6: ישום ובקרה לתהליך האסטרטגי

לוגו הארגון

תקציר: 
התהליך האסטרטגי שלב היישום והבקרה (שלב 6 מתוך 6).png

התהליך האסטרטגי הסתיים אבל העבודה למעשה רק מתחילה! התכנית האסטרטגית מתווה לרוב את העקרונות המרכזיים לפעילות, וכעת יש "לתרגם" את עיקרי הדברים לתכניות עבודה מפורטות במכלול תחומים.

פעמים רבות ארגונים מפרידים בין תהליך יישום האסטרטגיה לאסטרטגיה עצמה. חשוב להבין שאין כלל ערך לאסטרטגיה ללא תהליכי יישום אשר נערכים תחת מעקב של אותו צוות שהוביל את התהליך האסטרטגי - מנכ"ל וועד מנהל - או של צוות גדול יותר.

על היישום אחראי בעיקר מנכ"ל הארגון. מורכבות היישום צריכה לעלות לסדר היום כבר בשלבי התכנון האסטרטגי כך שהוועד המנהל יוכל לגבות את מהלכיו של המנכ"ל ביישום, שחלקם בדרך כלל אינם פשוטים ומעוררים הסתייגויות.

שלבים מוצעים לתהליך יישום האסטרטגיה

השלבים שמפורטים בכלי שלפניכם הם שלבים מקובלים בתהליך מסוג זה, אך עליך המנכ"ל לבחון אילו מהם מתאימים לארגונך, אילו מתאימים פחות ומה חסר, ולהתאים את השלבים לצרכים של הארגון ולאופי התכנית האסטרטגית. כך, לדוגמה, אם אימצתם אסטרטגיה המדגישה את המנגנונים הפנימיים ייתכן שכדאי לוותר על פרסום כלל ארגוני ולנהוג באופן רגיש ופרטני יותר. בסיכומו של דבר יש לפעול בהתאם לתכני האסטרטגיה ולמאפייני הארגון.

  • שלב ראשון - בחינת המנכ"ל את התהליך ותרגומו לשפת היישום
  • שלב שני - מינוי אחראי
  • שלב שלישי - שיתוף התכנית האסטרטגית עם השותפים לשינוי
  • שלב רביעי - הכנת תכניות עבודה על בסיס התכנית האסטרטגית
  • שלב חמישי - הצגת תכניות העבודה וסנכרון

לפירוט אודות כל שלב ושלב ולכלי המלא: "שלב היישום" - לחץ/י כאן