מטלה מסכמת

כלי

מטלה מסכמת

לוגו הארגון

תקציר

המטלה המסכמת בקורס מגזר שלישי והשפעה חברתית תביא לידי ביטוי את הידע שילמד בקורס ותנגיש את הידע עבור כלל החברה החברה בישראל באמצעות הטמעת הידע במיזם ויקיפדיה.

תיאור המטלה

במסגרת המטלה המסכמת עליכם לכתוב או להרחיב ערך באתר ויקיפדיה בעברית, באחד מנושאי הקורס, לבחירתכם. ראו רשימת ערכים מפורטת בקישור זה.

העבודה תתקיים בקבוצות של 2-3 סטודנטים (ציוות לפי בחירת הסטודנטים/ות).

התהליך מתקיים בשיתוף עם גורמי עמותת ויקימדיה ישראל ובליווי מטעמה.

 שלבי התהליך

שלב א' - בחירת נושא וקבוצה

בשלב הראשון עליכם לעשות שלושה דברים:

  1. להחליט על קבוצות עבודה
  2. לבחור את הערך שתרצו לעבוד עליו מתוך הרשימה – הבחירה היא בשיטת "כל הקודם זוכה"
  3. לפתוח שם משתמש באתר ויקיפדיה (כל סטודנט/ית צריך שם משתמש/ת ייחודי לו/לה) ולשלוח את שם המשתמש שבחרתם לכתובת [[1]] (כמובן שמי שכבר מחזיק במשתמש יכול לעשות שימוש בשם הקיים). שימו לב ששם זה יהיה גלוי באתר ויקיפדיה, ועל כן עליכם לבחור האם השם יאפשר לזהות אתכם כתורמים מרכזיים בערכים שיכתבו.

תאריך אחרון לבחירת ערכים וציוות קבוצות עבודה – עד למפגש השלישי של הקורס  – 2/8/2017.

שלב ב' - הצגת מבנה ראשוני

בשלב זה הערך שיבחר יערך במסגרת 'ארגז חול' שיוקם לטובת התנסות ועריכה באתר ויקיפדיה. כל קבוצה תציג:

  1. ראשי פרקים לערך או לשינויים הנדרשים
  2. רשימת מקורות מסייעת

תאריך אחרון להגשת שלב ב'- 16/9/2017

שלב ג' - השלמת העבודה בארגז החול

הקבוצות ישלימו את עבודת הכתיבה המשותפת לטובת העמדת מסמך שלם המציג את עקרי הידע באותו נושא ועומדים בכללי הכתיבה בויקיפדיה כפי שילמדו בקורס.

תאריך אחרון להשלמת העבודה- 30/09/2017

שלב ד' - הטמעת הערך במרחב הערכים הכללי בויקיפדיה

בשלב זה נעביר את הערך שנערך מן המרחב הפרטי (ארגז החול) אל המרחב הציבורי. בתהליך זה יתכן ונדרש להגן על תוכן וצורת הכתיבה למול עורכים אחרים בויקיפדיה.

תשתית להערכה

  • ההערכה בקורס תתקיים על בסיס התרומות של כל משתמש לערך הקבוצתי. תרומות אלו יוצגו במערכת ויקיפדיה ועל כן יש הכרח שכל משתתף יערוך את הערך הקבוצתי על בסיס שם המשתמש שיבחר.

תאריך סיום עבודה על המטלה: 31/10/2017