מיפוי רשתות

כלי

מיפוי רשתות

לוגו הארגון

תקציר
Adhoc multihop network.svg
בבואנו לבחון מוכנות לתהליך משותף עלינו ללמוד את השדה ואת הגורמים הפעילים בו. כלי זה למיפוי רשתות נועד לעזור לגוף מארגן או יוזם להבין מי הם השחקנים הפועלים בשדה מסוים, לייצר תרשים גרפי שיכול לשמש ככלי עבודה בשלבים רבים של התהליך, וכן לשקף את האופן שבו התפתח השדה לאורך זמן.

הכלי שלפניך משלב בין ידע תיאורטי ומעשי. השימוש בכלי המיפוי מומחש באמצעות דוגמאות מיוזמת "5פי2" לקידום המצוינות בחינוך המדעי בישראל.

הכלי מורכב מארבעה חלקים עיקריים:

  • חלק ראשון - מהו מיפוי רשתות ומדוע ממפים?
  • חלק שני - זיהוי וארגון של שחקנים ברשת חברתית
  • חלק שלישי - כיצד עורכים מיפוי רשתות?
  • חלק רביעי - מיפויים נוספים ואיפה ניתן לקרוא עוד

בסופו של הכלי שני נספחים:

נספח א: דרכי פעולה לעבודה עם השחקנים לצורך קידום התהליך

נספח ב: עצות לניהול תהליכי מיפוי

חלק ראשון: מהו מיפוי רשתות ומדוע ממפים?

מיפוי רשתות הוא שרטוט גרפי של מערך השחקנים, הכוחות והקשרים שבתוכו אנו פועלים. המיפוי מאפשר הבנה טובה יותר של מארג היחסים שעליו אנו רוצים להשפיע, ומשמש כבסיס לגיבוש של תפיסה אסטרטגית ושל תכנית פעולה אפקטיבית.

המיפוי יכול להיערך על ידי יחידים או על ידי ארגון בודד הממפה את המרחב החברתי שבו הוא פועל, או על ידי קבוצה של פרטים או ארגונים הפועלת למען מטרה משותפת ומעוניינת לגבש הבנה משותפת של המרחב החברתי שלה.

למה מיפוי רשתי?

א. הבנה מעמיקה של השדה החברתי

כל פעולה במרחב החברתי, הציבורי והארגוני מזמנת התמודדות עם מורכבות: של שחקנים, של היחסים ביניהם ושל מציאות שמשתנה תדיר. מאחר שהמיפוי הוא כלי אנליטי של ניתוח מסודר הוא יכול לאפשר לנו להבין את המרחב שבתוכו מתרחשת הפעולה המשותפת בשלושה ממדים:

רוחב - ראיית התמונה הכוללת של מגוון השחקנים ברשת.

עומק - הבנה של המוטיבציות, האינטרסים ודרכי הפעולה של השחקנים השונים.

גובה - בחינת אופני הפעולה ברשת ממבט-על, באופן שיכול לאפשר פרספקטיבה אסטרטגית.

ב. כלי לקידום מטרות ולניהול תהליך

מעבר להיותו כלי אבחוני להבנת שדה הפעולה, המיפוי הוא גם כלי התערבותי המאפשר לפרטים וגם לקבוצות לגבש באופן בהיר יותר את המטרות שלהם, ובכך לשפר את התמקמותם ברשת באופן שיקדם אותם בצורה הטובה ביותר. מיפוי יכול לאפשר לפרטים או לקבוצות הפועלים ברשת להיות עם "יד על הדופק", רגישים וערים לשינויים המתרחשים במרחב החברתי. רגישות זו לתנועה במרחב היא מפתח משמעותי להצלחה במימוש מטרות וליצירת השפעה. מעבר לכך, כאשר נערך בידי קבוצה של שחקנים, מיפוי יכול לחבר את השחקנים למטרה וזה אל זה.
כלי מיפוי רשתות.png
סרטון: מיפוי רשתות (System Mapping) - הרצאת ZOOM של ד"ר תמי רובל, במסגרת תכנית "המגרש - מובילים קולקטיב אימפקט", 13.6.16 ,
לחץ פעמים להכנסת קוד ההטמעה של הסרטון

לחץ פעמיים להכנסת קוד ההטמעה של הסרטון


הרחבת קריאה וקישורים לאתרים העוסקים במיפוי רשתות:

  • האתר www.partnertool.net מציע כלי אינטרנטי למיפוי רשתות המאפשר לפרטים ולארגונים למפות את הסביבות החברתיות שבתוכן הם פועלים. הכלי המוצע באתר מאפשר למפות שחקנים וממדים שונים הנוגעים ליחסים ביניהם (טיב הקשר ועוצמתו, תדירות הקשר, מידת האמון, שינויים ביחסים לאורך זמן ועוד). כלי זה מתאים בעיקר למיפוי קבוצות המצויות כבר בתוך יחסים מוגדרים (נניח פרויקט משותף או ארגון), ומתאים פחות למיפוי של כוחות (של כל אחד מהשחקנים או של יחסי הכוחות ביניהם). מעבר לכך, מיפוי זה אינו ממוקד מטרה ועל כן עשוי להציף מידע ופחות למקד לחשיבה אסטרטגית ממוקדת. דוגמה מתוך האתר:
Partnertool.jpg
  • באתר של ארגון APMAS Knowledge Network אפשר למצוא מיפוי רשתות שנעשה סביב שחקן אחד. מיפוי מסוג זה יכול להיות אפקטיבי במקרה של שחקן המעוניין לערוך מיפוי למטרת התמקמות והבנת הצעדים שלו ברשת. דוגמה מתוך האתר:
Ampasnetwork.png
  • באתר של Interaction Institute מוצעות שאלות מפתח שיכולות לסייע להעמיק ולהעשיר את מיפוי רשת השחקנים.

  • ארגון New Tactics מציע כלים שונים למיפוי ולחשיבה אסטרטגית עבור ארגונים במגזר השלישי. דוגמה למיפוי וכלים נוספים אפשר למצוא באתר הארגון. הכלי המוצע כאן גם הוא ממפה רשתות, אולם כאן הדגש הוא על מיפוי יחסי כוחות ומיפוי של יריבים ושותפים.

פרטים נוספים

הקובץ המלא:

Network-map.pdf

קרדיט

כתיבה: יעל בן דוד ותמי רובל-ליפשיץ בשיתוף עם צוות שיתופים