היכולת להכיל התהוות מתמדת: כיצד קולקטיב אימפקט נותן מענה למורכבות

מאמר

היכולת להכיל התהוות מתמדת: כיצד קולקטיב אימפקט נותן מענה למורכבות

לוגו הארגון

גישת קולקטיב אימפקט מציבה אתגרים רבים, אך מוכיחה באמצעות יוזמות קיימות בשטח כי ניתן למקסם את ההשפעה החברתית. גישה זו, המסייעת להתמודדות עם בעיות חברתיות מורכבות, מאפשרת לשותפים בה להיות מוכנים תמיד לפעולה באמצעות שיתופי פעולה, אג'נדה משותפת, ארגון שדרה תומך, מערכת מדידה המוסכמת על כל הצדדים ופעילויות מתואמות.

ארגונים בכל העולם אימצו את שיטת קולקטיב אימפקט כשיטה יעילה יותר להשגת שינוי חברתי, והבינו את ההבדל בין גישה זו לבין פעילותו של ארגון יחיד. עם זאת, רבים מהארגונים המשתמשים בגישת קולקטיב אימפקט עדיין מתוסכלים. הגישה אכן כוללת אתגרים לא מעטים - הקושי לרכז אנשים שמעולם לא שיתפו פעולה זה עם זה, התחרות וחוסר האמון שבין קרנות ועמותות, הקושי שבהסכמה על מדדים משותפים, הסיכון של היווצרות תחרות בין ארגונים השואפים לשמש כארגוני שדרה והמכשולים שמציבה הפוליטיקה המקומית. עם זאת, המכשול הגדול מכולם הוא שהארגונים המשתתפים ביוזמת ההשפעה הקולקטיבית מצפים לתוצאות הלא נכונות. התוצאות המאפיינות את הפעילות בחברה האזרחית מתקבלות בדרך כלל בזכות תוכנית ייעודית לטיפול בבעיה ספציפית באמצעות תיאוריית שינוי מחושבת, הנתמכת על ידי משאבים ותורמים מזדמנים. הבעיה היא שלרוב פתרונות מקובעים כאלה בדרך כלל לא מתאימים לבעיות חברתיות מורכבות שבהן המספר הגדול של הגורמים והיחסים ביניהם משפיעים על התוצאה.

ארגונים בכל העולם אימצו את שיטת קולקטיב אימפקט כשיטה יעילה יותר להשגת שינוי חברתי, והבינו את ההבדל בין גישה זו לבין פעילותו של ארגון יחיד. עם זאת, רבים מהארגונים המשתמשים בגישת קולקטיב אימפקט עדיין מתוסכלים. הגישה אכן כוללת אתגרים לא מעטים - הקושי לרכז אנשים שמעולם לא שיתפו פעולה זה עם זה, התחרות וחוסר האמון שבין קרנות ועמותות, הקושי שבהסכמה על מדדים משותפים, הסיכון של היווצרות תחרות בין ארגונים השואפים לשמש כארגוני שדרה והמכשולים שמציבה הפוליטיקה המקומית. עם זאת, המכשול הגדול מכולם הוא שהארגונים המשתתפים ביוזמת ההשפעה הקולקטיבית מצפים לתוצאות הלא נכונות. התוצאות המאפיינות את הפעילות בחברה האזרחית מתקבלות בדרך כלל בזכות תוכנית ייעודית לטיפול בבעיה ספציפית באמצעות תיאוריית שינוי מחושבת, הנתמכת על ידי משאבים ותורמים מזדמנים. הבעיה היא שלרוב פתרונות מקובעים כאלה בדרך כלל לא מתאימים לבעיות חברתיות מורכבות שבהן המספר הגדול של הגורמים והיחסים ביניהם משפיעים על התוצאה.

גישת קולקטיב אימפקט פועלת באופן שונה. תהליך העבודה והתוצאות נקבעים במהלך הזמן ולא מראש, המשאבים הנחוצים והפתרונות החדשניים כבר קיימים אך עדיין לא מזוהים, הלמידה מתמשכת ואימוץ רעיונות מתרחש באופן סימולטני על ידי כמה ארגונים. במילים אחרות, זהו אינו תהליך חדש התומך באותם פתרונות מוכרים במגזר השלישי אלא מודל חדש לגמרי של קידום מטרות חברתיות. מקור כוחה של הגישה הוא ביתרונות שמביאים עימם הארגונים הרבים המחפשים משאבים וחדשנות דרך אותם כלים, הלמידה המהירה הנרכשת דרך משוב מתמשך והמיידיות של הפעולה שמקורה בתגובה הסימולטנית של כל המשתתפים. יחסי הגומלין שיוצרת גישה זו מביאים לשינוי בהתנהגות של יחידים ושל ארגונים, שינוי המקדם אחידות בפעילות, התקדמות של למידה ומוכנות לפעולה. כך השינוי החברתי מתקבל באופן מהיר יותר ללא צורך בחדשנות פורצת דרך או במימון נרחב.

חמשת התנאים של יוזמת קולקטיב אימפקט

מצע משותף  כל המשתתפים ביוזמה חולקים חזון משותף לשינוי חברתי הכולל הבנה משותפת של הבעיה וגישה אחידה לפתרונה באמצעות פעולות מוסכמות.
מערכת מדידה משותפת איסוף מידע ומדידת תוצאות בעקביות בקרב כל המשתתפים ביוזמה המבטיחים כי הפעולות ייעשו מתוך תיאום וכי המשתתפים יפקחו זה על זה.
מערך פעילות מתואם  הפעילויות של המשתתפים מובחנות אלה מאלה אך עדיין מתואמות באמצעות תוכנית פעולה שעליה מפקח כל ארגון וארגון.
תקשורת פתוחה ורציפה  תקשורת מתמשכת ופתוחה דרושה בין הגורמים הרבים כדי לבנות אמון, להבטיח קיומן של מטרות משותפות וליצור מוטיבציה קולקטיבית.
ארגון שדרה  לצורך יצירת יוזמת השפעה קולקטיבית וניהולה יש למנות ארגון נפרד המעסיק צוות ייעודי בעל מיומנויות ספציפיות שישמש כעמוד השדרה של היוזמה כולה ויתאם בין הארגונים והסוכנויות המשתתפים ביוזמה.

לקריאת המשך התקציר בעברית: "מוכנות לפעולה: כיצד השפעה קולקטיבית נותנת מענה למורכבות", לחץ/י כאן


לקריאת המאמר המלא באנגלית: "Embracing Emergence: How Collective Impact Addresses Complexity", לחץ/י כאן

התקציר בעברית נכתב על ידי פז רפופורט עבור ארגון שיתופים