מדריך לניהול פיננסי מיטבי למנכ''לי ארגונים חברתיים

כלי

מדריך לניהול פיננסי מיטבי למנכ''לי ארגונים חברתיים

לוגו הארגון

האתגרים הניהוליים של מנכ"לים בארגונים חברתיים הופכים רבים יותר ומגוונים יותר. מרכיבי התפקיד של המנכ"ל בארגון החברתי שונים היום מהותית משהיו אך לפני כמה שנים, בשל הרצון להמשיך להוביל את הארגון לאור הערכים, העקרונות המנחים והחזון החברתי, לצד הצורך לשלב תהליכים מקצועיים, כלים ניהוליים ודו"חות פיננסיים. כל זאת בסביבה ארגונית, מגזרית וחברתית ייחודית ועל בסיס תפיסת עולם רחבה ועמוקה הנשענת על הבנת עולם התוכן של הארגון, המגזר השלישי, היחסים הבין-מגזריים, קשרים עם בעלי העניין השונים והחברה בישראל בכללותה.

אנו שמחים להציג לפניכם את המדריך למנכ"ל לניהול פיננסי מיטבי, שיסייע לכם במלאכה המורכבת שתוארה לעיל.

מדריך זה הוא פרי עמלם של מומחים ומומחיות לניהול פיננסי הפועלים בארגונים חברתיים מטעם מיזם תבונה - מיזם משותף למשרד ראש הממשלה, ארגון שיתופים וקרן יד הנדיב, המופעל בשיתוף עם קמרון. מטרת המיזם היא לחזק את התשתיות הניהוליות והפיננסיות בארגונים חברתיים על ידי בניית כלים פיננסיים ייעודיים להעצמת המנכ"לים וצוותי ההנהלה, ובכך לעודד מימוש מיטבי של ייעוד הארגון.

ניתן להוריד את המדריך המלא או פרקים נפרדים

למדריך המלא לניהול פיננסי מיטבי למנכלי ארגונים חברתיים


פרק ראשון: תפיסת הניהול הפיננסי בארגונים חברתיים:


לקובץ דוגמאות לחץ כאן


הכלים הפיננסים מסייעים להנהלת הארגון לענות על השאלה החשובה - האם ההתנהלות הפיננסית של הארגון הולמת את המטרות שהוא אמור להשיג?

מסיבה זו, הניהול הפיננסי של העמותה הוא חלק בלתי נפרד מעבודת המנכ"ל, ועליו לשלב את המידע הניהולי עם המידע הפיננסי כדי להוביל את הארגון להגשמת ייעודו. כמו כן מתוארת תפיסת הניהול הפיננסי בארגונים החברתיים ונסקרים הרווחים הארגוניים מהשימוש במידע הפיננסי. כמו כן מתוארים האתגרים הניצבים בפני המנכ"ל ומנהל הכספים ומוצג תיאור כללי של הכלים הפיננסיים הבסיסיים.

פרק שני: הכלים הפיננסיים והניהוליים


לקובץ דוגמאות לחץ כאן


מה ההבדל בין התקציב לתזרים? ומה הקשר בינם לבין התמחיר?

כיצד משלבים את הנתונים הפיננסיים עם נתוני התפוקות והתוצאות של הארגון? כיצד בונים לוח זמנים לביצוע כלל המשימות הפיננסיות בארגון?

פרק זה מתאר את כלי הניהול הפיננסי: התקציב, התזרים, התמחיר והדו"חות הניהוליים הנגזרים מהם. הפרק מציג את הכלים בצורה גנרית ומקיפה, ומדגים את מבנה הכלי, את אופן השימוש בו ואת יתרונותיו לארגון. ההסברים בנויים כך שכל כלי מתואר בנפרד ואפשר להבינו גם מבלי להעמיק בהבנת הכלים האחרים, בתוספת דוגמאות מוחשיות שניתן להתאים לכל ארגון.

פרק שלישי: המסגרת הארגונית לניהול פיננסי


לקובץ דוגמאות לחץ כאן


פרק זה מתאר כיצד גודל הארגון (קטן, בינוני או גדול) משפיע על הקצאת משאבי הזמן של המנכ"ל ומנהל הכספים; בהמשך מפורטים השיקולים והקריטריונים בהחלטה על רכישת שירותים פיננסיים במיקור חוץ לעומת ניהול הכספים בתוך הארגון; לאחר מכן מוצגות הגדרות התפקידים במערך הניהול הכספי של ארגונים בסדרי גודל שונים והמשימות העיקריות של הניהול הפיננסי השוטף של הארגון; בסיום הפרק מובאים נהלים כלליים בתחום הפיננסי שיש לקיים בכל ארגון.

פרק רביעי: סיכום

  • הטמעת עקרונות של ניהול פיננסי מיטבי, בהובלת המנכ"ל וצוות ההנהלה הבכיר יכולה להביא תועלת רבה לארגון במימוש משאביו ויעדיו בצורה הטובה ביותר:
  • הזדמנות להטמעת תהליכי התייעלות וחיסכון.
  • שיפור בתהליכי קבלת ההחלטות הפנים ארגוניים.
  • מודעות גבוהה יותר לנתונים הפיננסיים של הארגון ומיקוד בתפיסה הניהולית של המנכ"ל.
  • שיפור בממשק עם הצוות הניהולי הבכיר והעצמת מנהל הכספים.

מיטוב תהליך בניית התקציב השנתי והבקרה התקציבית.

למידע נוסף ניתן לפנות ל:  [tvuna@kimron.org.il]

או בטלפון: 02-5717997