משוב

כלי

משוב

לוגו הארגון

התוכן בדף זה נכתב על ידי שיתופים ועמותת תפוח


המשוב הנו מצב מובנה של שיחת הערכה המתנהלת בין עובד/ת למנהל/ת, במטרה להשיג שיפור ושימור, לקדם למידה ומוטיבציה. חשיבותו הגדולה נובעת הן מהאפקטיביות שלו בשיפור ביצועים והן מחשיבות התקשורת הבינאישית האינטימית שהסיטואציה מזמנת ומאפשרת. המשוב הנו לרוב שלב אחד מתוך מעגל שלם של הדרכת העובד/ת וחניכתו/ה, והוא מגלם מיומנויות רבות, אנליטיות ובינאישיות כאחד.

מה מכיל הכלי?

הסבר קצר על מבנה ועקרונותיו של המשוב


דוגמא לתסדיר סיכום של שיחת משוב כללית


דוגמא לתסדיר הערכה תקופתי לרכז פרוייקט בעמותה


כללים וכלים לשיחה תקופתית של עמותת 'תפוח'


לתסדיר הערכה תקופתי לעובד


לסיכום: משוב הנו ארוע המתרחש באופן יומיומי בכל ארגון, קטן כגדול. עריכתו בהתאם לעקרונות תבטיח אפקטיביות גבוהה שלו ורתימתו לארגון בצמיחה.