על ארגז הכלים לניהול אסטרטגי

כלי

על ארגז הכלים לניהול אסטרטגי

לוגו הארגון

מנכ"ל/ית יקר/ה ,

ארגז הכלים לתכנון ולניהול אסטרטגי בארגון חברתי נועד לאפשר לך הבנה טובה ומעמיקה יותר של משמעות התהליך האסטרטגי, לתת לך את הכלים הבסיסיים לביצוע התהליך בארגונך ולעזור לך להתמודד עם אחת המשימות המורכבות בניהול. תהליך הניהול האסטרטגי בארגון חברתי מזמין את המנכ"ל לבחון לא רק את ארגונו ואת יכולותיו אלא גם את ההשפעה החברתית שהארגון שואף אליה, את המציאות החברתית שבה הוא פועל ואת ההשלכות של השינוי שהארגון מעוניין לקדם על החברה.

ארגז הכלים.png

מטרת החשיבה האסטרטגית עבור המנכ"ל החברתי היא למצוא את הדרך הטובה ביותר לממש את משימות הארגון ולשרת את צורכי הציבור. המנכ"ל פועל לגיבוש התכנית האסטרטגית של הארגון, אשר מהווה מסגרת ניהולית להגשמת החזון ולהבטחת בנייה של יכולות הארגון בעתיד. הובלת תהליך אסטרטגי איננה שלמה ללא חשיבה ותכנון עם השותפים להובלת הארגון - יו"ר הארגון, הוועד המנהל, הדרג המקצועי, המוטבים ובעלי עניין נוספים. היכולת לגייס את בעלי התפקידים האלה היא לא אחת קריטית להצלחת התהליך האסטרטגי ולהצלחת הארגון.

לעתים נראה כי המונחים "אסטרטגיה" ו"ניהול אסטרטגי" אינם ברורים לחלוטין וקיים בלבול בין אסטרטגיה וטקטיקה, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בארגון חברתי. פעמים רבות מנהלים נרתעים מהמילה או רואים בתהליך אסטרטגי תהליך גדול וכבד ללא ערך ברור.

בארגז הכלים המובא בפניך מוצגים שלבי התהליך האסטרטגי על המרכיבים השונים שלהם. הכלים נבנו במטרה להציג באופן ברור את המשימה העומדת בפניך בכל שלב ושלב. אנו תקווה כי ארגז כלים זה יסייע לך למצוא את הדרך הנכונה ביותר לפעול לקידום מטרות הארגון, ובכך לחזק את כושר ההישרדות של הארגון ולהרחיב את ההשפעה החברתית שלו.

מבנה ארגז הכלים:

כל שלבי התהליך האסטרטגי.png

ארגז הכלים לניהול אסטרטגי נבנה על ידי צוות שיתופים, מרב סדובסקי ושרון שפר דינשטיין, מומחית לניהול אסטרטגי.

בברכת קריאה נעימה ושימוש פורה,

צוות הכתיבה והפיתוח -

לילך דורה, מירי יעקובי הורוביץ, מרב סדובסקי ושרון שפר דינשטיין