עקרונות מנחים לשיתוף פעולה בין ארגונים

כלי

עקרונות מנחים לשיתוף פעולה בין ארגונים

לוגו הארגון

תקציר: 

מטרת כלי  זה היא להגדיר את אופי שיתוף הפעולה בין ארגונים.

הכלי מתייחס למאפיינים הבאים של שיתופי פעולה:

  • מבנה שיתוף הפעולה.
  • תחומי האחריות של הארגונים.
  • דרכי ההתקשרות וקבלת ההחלטות בפרויקט המשותף.
  • היקף פרק הזמן לקיום הקשר.
  • דרכי התמודדות עם קונפליקטים ואופן פירוק שיתוף הפעולה.

גוף הכלי: 

לכלי המלא "שאלות מנחות ליצירת מערכת הסכמות לשיתוף פעולה" לחץ כאן


כלי זה נכתב במסגרת תוכנית "אבני דרך"- לחיזוק ארגוני חברה אזרחית באיזורי עימות, תוכנית משותפת של שיתופים, שתיל וקרן שמש ובסיוע וארגון קהילות צפון אמריקה (UJC). הכלי נכתב על ידי עינת לוי ותמי רובל-ליפשיץ, שתיל