שיח משתף בחברה האזרחית: מרחב פעולה משותף לארגוני המגזר השלישי בישראל

מאמר

שיח משתף בחברה האזרחית: מרחב פעולה משותף לארגוני המגזר השלישי בישראל

לוגו הארגון

פתח דבר
התפלגות ארגונים במגזר השלישי.png

מסמך זה הוא תוצר של שיח משתף רחב היקף שנערך בחברה האזרחית בישראל בין יוני 2014 למרץ 2016 , בהשתתפות כ-300 מנהלות ומנהלים של ארגונים חברתיים, מנהלים ומנהלות של קרנות, חברי מנהיגות מתנדבת, פעילים חברתיים, מומחים ואנשי אקדמיה. המסמך מביא תמונת מצב עדכנית של ארגוני החברה האזרחית בישראל – היקפי פעילותם ואופיים, הרכב השחקנים הפעילים, סוגיות מרכזיות המעסיקות אותם בעת זו ואתגרים להמשך.

בשני העשורים האחרונים התרחב העיסוק הציבורי בחברה האזרחית ונכתבו מסמכים שונים שהתייחסו לארגוני החברה האזרחית וליחסים הבין-מגזריים בישראל, ביניהם דוח ועדת גלנור, דוח ועדת ארידור ומסמך המדיניות הממשלתי משנת 2008 . ייחודו של המסמך שלפניכם בהיותו תוצר של שיח פנימי בתוך החברה האזרחית ובין ארגוניה, על כל גווניה, בניסיון לגבש אמירה וקול משותפים. השיח המשתף המוצג במסמך זה מבוסס על התפיסה שלפיה לארגוני החברה האזרחית בישראל יש זהות ומרחב פעולה משותפים, המתקיימים למרות תפיסות העולם השונות וחילוקי הדעות המתקיימים בה ובמקביל אליהם. לפיכך, יצירת זהות ומרחב פעולה משותפים תוך העמקת ההיכרות והשיח בין הארגונים היא מהלך אשר יוכל לסייע בחיזוק החברה אזרחית ובייצוג של ארגוניה והקהלים שהם משרתים מולגורמים שונים.

השיח הפנימי בחברה האזרחית ניזום מתוך כוונה למפות את מרחב הפעולה המשותף ולהניח תשתית רעיונית משותפת שתאפשר את ביסוס פעילותם והרחבת השפעתם של ארגוני החברה האזרחית בישראל, כאבן יסוד בחברה דמוקרטית. למהלך זה כמה תוצרים משמעותיים: ראשית, הצהרה משותפת לארגוני החברה האזרחית המנסחת לראשונה את זהותם, את תפקידם ואת אחריותם המשותפת. תוצר שני הוא מיפוי סוגיות הרוחב המשותפות לארגונים החברתיים, ותוצר שלישי, המבוסס על מיפוי זה, הוא גיבוש סדר יום משותף שארגוני החברה האזרחית יקדמו יחד בשנים הבאות בהובלת ארגון הגג מנהיגות אזרחית.

אנו תקווה שמסמך זה ישפוך אור על החברה האזרחית בישראל ועל הסוגיות המעסיקות את אלפי הארגונים החברתיים הפועלים בה, ויסייע בקידום ארגוני החברה האזרחית כמגזר משפיע ומשמעותי בחברה בישראל.

למסמך המלא לחצו כאן

להצהרת ארגוני החברה האזרחית לחצו כאן

פרטים נוספים

Report-2016 web-1.pdf

קרדיט

ליאור פינקל-פרל ודנה בר, מנהיגות אזרחית. ד"ר גלי סמבירא, ד"ר מיכל אלמוג בר

תאריך: יוני 2014-מרץ 2016