גיוס עובד לארגון

כלי

גיוס עובד לארגון

לוגו הארגון

תקציר: 

גיוס עובד חדש לארגון הינו תהליך מורכב, שכן המטרה היא למצוא אדם המחזיק בכישורים ובמאפיינים הדרושים לתפקיד, ובד בבד מתאים לתרבות הארגונית, וכן לצוות העבודה, ולמנהל. התאמה שכזו היא אינה טריוויאלית, והיא קריטית לקליטתו של העובד בתפקיד, להתמדתו בו ולמידת הפרודוקטיביות שלו.

תהליך של גיוס עובדים הוא תהליך שבו נבנה ומתעצב המארג וההון האנושי של הארגון ומכאן, שלתהליך גיוס עובדים השפעה מכרעת על הצלחתו של הארגון. בתוך כך, בארגונים חברתיים (שרבים מהם אינם גדולים), משקלו וחשיבותו של כל עובד לארגון הינה קריטית.

מכאן, שההשפעה וההשלכות של טעות בודדת (=גיוס אדם שאינו מתאים לתפקיד) בארגון חברתי - תגרור נזק גדול על אחת כמה וכמה. על כן, חשוב ומומלץ לערוך את תהליך הגיוס "לפי הספר".

כמו כן, תהליך גיוס שאינו מאורגן ואינו מתנהל כראוי עשוי לא רק להוביל להחלטות מוטעות, כי אם גם לבזבוז זמן יקר, אנרגיה ומשאבים.

גוף הכלי: 

הכלי מפרט את השלבים שיש לבצע בעת גיוס עובד חדש לארגון:

  • הגדרת ואפיון פרופיל המשרה
  • פרסום המשרה
  • סינון ומיון קורות חיים
  • ראיון טלפוני
  • ראיון אישי
  • חוזה עבודה

לכלי: "גיוס עובד לארגון" לחץ כאן