הסדר הפילנתרופי החדש: טכנולוגיה ועתידו של של המגזר השלישי

מאמר

הסדר הפילנתרופי החדש: טכנולוגיה ועתידו של של המגזר השלישי

לוגו הארגון

תקציר בעברית למאמר: Disrupting Philanthropy: Technology and the Future of the Social Sector

פורסם ב-Center for Strategic Philanthropy and Civil Society, Sanford School of Public Policy

האם אנו יכולים לדמיין את חיינו ללא גישה לרשת האינטרנט, ללא הטכנולוגיה המאפשרת משלוח מסרונים (SMS) או ללא ה-GPS? בעשר השנים האחרונות שינתה הטכנולוגיה את חייהם של רבים במקומות שונים בעולם. טענתם המרכזית של מחברי מסמך זה היא כי רשת האינטרנט משנה גם את זירת הפילנתרופיה. מטרת המסמך היא אפיון מקיף ומעמיק של פניה החדשים של זירת הפילנתרופיה הגלובלית.

העבודה, אותה מגישים מחברי המסמך לקורא, ייחודית בהיקפה:

1. החוקרים פורסים באופן נרחב ורב ממדי את תמונת המצב של הפילנתרופיה כיום לנוכח השפעותיהן של הרשתות החברתיות ורשתות המידע באינטרנט.

2. בחלקו העיקרי של המסמך, מסומנות ונבחנות מגמות השינוי הנובעות מן החיבור בין טכנולוגיה לפילנתרופיה.

3. את המסמך חותמת תחזית הסוקרת את המגמות העתידיות בפילנתרופיה העולמית, לנוכח השינויים הטכולוגיים.

כיצד משתנה הפילנתרופיה העולמית?

על פי החוקרים, ניתן לזהות את השינויים שיצרה רשת האינטרנט בפתיחתם של תחומי פעילות הנובעים מאינטרסים שאינם רק כלכליים, בארגונים שאינם פועלים על בסיס היררכי ובמאמצים שיתופיים להפקת ידע ותרבות. כל אלו מאפיינים גם את זירת הפעילות הפילנתרופית. יותר מכך, תהליכים אלו משנים את האופן בו מאורגנת הפעילות הפילנתרופית, את שיטות הנתינה והתרומה ואת היקף ורמת המידע אותם מספק המגזר השלישי לפעיליו ולתורמיו, כמו גם את יכולת הניהול של המגזר כולו.

להורדת התקציר בעברית לחצו כאן


The full article in English