כרטיס פרויקט

כלי

כרטיס פרויקט

לוגו הארגון

תקציר

כרטיס פרויקט הוא "מיני" תכנית עבודה. הוא מסכם את השלבים השונים של פעילות הפרוייקט ונוגע בכל השלבים של המעגל הניהולי.

עבור מנהלי הפרויקט, הכרטיס מהווה בסיס לתכנון הפעילות מבחינה תוכנית ומבחינה תקציבית. הוא כולל בתוכו מרכיבים המגדירים תפקידים, סמכויות ואחריות של הגורמים המעורבים בפרויקט, הגדרת דרכי המעקב והבקרה אחר התנהלות הפרויקט, ובסיס למדידת התוצאות. עבור הגורמים המממנים ובעלי עניין נוספים, כרטיס הפרויקט מסייע לבחון ולבחור מבין מספר פרויקטים העוסקים באותו תחום או אוכלוסיית יעד. בשלבי ביניים שונים ועם סיום הפרוייקט, יכולים גם מנהלי הפרוייקט וגם הגורמים המממנים לחזור אל הכרטיס ולהעריך- האם אכן הושגו היעדים שהוצבו? האם הייתה עמידה בגבולות התקציב? באיזו מידה נענה הצורך שלשמו הוקם הפרוייקט?

כרטיס פרויקט שנכתב בתהליך נכון מקדם בהירות, שקיפות ושפה משותפת בין כל המעורבים בפרויקט ומהווה כלי עבודה מרכזי בניהול השוטף של הפרוייקט.

גוף הכלי:

מה מכיל כרטיס הפרויקט ?

בכרטיס הפרויקט נדרשת התייחסות תמציתית לכל אחד מהמרכיבים הבאים (הגדרות למרכיבים השונים מופיעות בתסדיר מבואר של כרטיס פרוייקט )

 • שם הפרוייקט
 • רקע וצרכים
 • רציונל להקמת הפרוייקט
 • אוכלוסיית יעד
 • מטרות
 • יעדים מדידים
 • תכנית פעולה ואבני דרך
 • היקף הפעילות
 • מקום הפעילות
 • תקופת הפעילות
 • קשיים צפויים ואופן ההתמודדות
 • שיתופי פעולה
 • תקציב

טיפים לכתיבת כרטיס פרויקט

 • בקיאות: כותב הכרטיס צריך להיות האדם הבקיא ביותר במהלך הפרוייקט- היוזם, מתכנן או המיועד לנהל את הפרוייקט. נחוצים לכתיבת הכרטיס התמצאות בפרטי התוכן והבנה של תהליכי ניהול פרויקט.
 • רציפות! בכתיבת כרטיס הפרוייקט חשוב להקפיד על עקביות והמשכיות בין הסעיפים השונים- כל סעיף נובע מהקודמים לו, ומשפיע על הבאים אחריו.
 • הקשר בין שני הסעיפים הראשונים בכרטיס- רקע וצרכים , והרציונל להקמת הפרוייקט- הוא המפתח לכרטיס פרויקט טוב ולפרויקט מוצלח.
 • מאחר שכרטיס הפרוייקט הוא "מיני תכנית עבודה", חשוב שהפרטים שבו יהיו זהים לאלה המוגדרים בתכנית העבודה המלאה כדי למנוע בלבול ברמה הניהולית וקשיים בדיווח.

קבצים רלוונטיים:

לסיכום

הכנה ושימוש נכונים בכרטיס פרויקט יכולים לתרום לכל המעגל הניהולי של הפרוייקט, הן לגורמים המממנים והן לגורמים היוזמים ומפעילים את הפרוייקט. שימוש שכזה יתרום לתהליכי עבודה יעילים ולאפקטיביות הפרוייקט.

פרטים נוספים

קישור לקובץ המלא

כלי כרטיס פרויקט.pdf

קרדיט

התוכן בדף זה נכתב על ידי צוות שיתופים