לאן פונה הפילנתרופיה: לפעול בגדול ולהסתגל טוב יותר בעשור הבא 2010

מאמר

לאן פונה הפילנתרופיה: לפעול בגדול ולהסתגל טוב יותר בעשור הבא 2010

לוגו הארגון

תקציר נייר עמדה שפורסם על ידי Monitor Institute

נייר עמדה זה הוא תוצר של פרוייקט מחקרי ארוך טווח אשר הושק בשנת 2000 העוסק בעתידה של הפילנתרופיה. בנייר הנוכחי מבקשים הכותבים להבהיר כיצד שינויים שיתרחשו בעולם בעשור הבא יחייבו גורמי מימון ופילנתרופים לאמץ לא רק פרקטיקות טובות יותר  (best practices), אלא גם הסתגלות חלוצית ל"פרקטיקות עתידיות" ("next practices").

פרקטיקות עתידיות הן גישות אפקטיביות המתאימות לפעילות בעשורים הבאים. העתיד יתאפיין  בפעילות דינמית במסגרת רשתות ובתלות הדדית לשם פתרון בעיות חברתיות. המסמך מתמקד ב- עשר פרקטיקות עתידיות אשר יאפשרו לגורמי מימון ופילנתרופים להרחיב ולהעמיק את השפעתם בפתרון בעיות סביבתיות וחברתיות. עשרת הפרקטיקות העתידיות מחולקות לשתי קבוצות - האחת כוללת פרקטיקות הקשורות בשיתוף פעולה והשנייה כוללת פרקטיקות הקשורות בהסתגלות טובה יותר. הפרקטיקות מוצגות בנייר העמדה תוך סקירת דוגמאות ומקרי מבחן של ארגונים המיישמים אותן כבר היום. בנוסף,  ביחס לכל פרקטיקה מוצגת רשימת מקורות לקריאה נוספת וללמידה עצמאית. 

נייר העמדה מיועד לפילנתרופים, למנהיגים מתנדבים ולפעילים במגזר המימון. המסמך מבוסס על מחקר עיוני ועל ידע שנאסף בשיחות עם עשרות פילנתרופים, פעילים ומומחים בתחום. בנייר העמדה ניתן למצוא דוגמאות לאופן בו ניתן ליישם את הפרקטיקות המוצעות ביחס לבעיות גלובליות וכן קישור לערכה אינטרנטית המאפשרת לתכנן ולבצע את שילובן של הפרקטיקות בעשייה הארגונית.

להורדת המאמר לחצו כאן